Vesistökunnostuksia yhteistyössä WWF:n ja KVVY:n kanssa

Ruduksella on jokikunnostuksissa jo pitkät perinteet. Viime vuosina Rudus on lahjoittanut kiviaineksia useaan WWF:n ja KVVY:n kunnostuskohteeseen.

Wwf rudus virtavesi yhteistyöhanke 2018 vaaka

Rudus on tukenut WWF Suomen työtä vesistöjen hyväksi lahjoittamalla kiviainesta ja niiden kuljetuksen hankkeisiin, joissa rakennetaan uhanalaisille vaelluskaloille elintärkeitä kalateitä sekä estetään ravinteiden valumista sisävesiin ja Itämereen. Ruduksen tekemät lahjoitukset ovat tukeneet WWF Suomen sisävesiohjelmassa tehtävää suojelutyötä.

 


Ruduksen ja WWF:n yhteistyö on alkanut vuonna 2018, ja takana on tähän mennessä toistakymmentä yhteistyökohdetta, joihin Rudus on lahjoittanut kiviainekset. Ruduksen kiviaineksella on rakennettu mm. kalateitä Siuntion Kirkkojokeen ja Lahden Ervänojaan, pohjapatoja Siuntion Pölansiin sekä metsäkosteikot Inkoon Degerbyhyn ja Inkoon Västankvarniin.


Lue lisää hankkeista Rudus Prosta:

2022

2021

2020

2019

2018


Kosteikko inkoo wwf rudus 2

Kuva: WWF Suomi


Rudus on tehnyt yhteistyötä Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n (KVVY) kanssa vuodesta 2015 lähtien. Ruduksen lahjoittamalla kutusoralla on kunnostettu virtavesiä Tampereen seudulla. Kutusoraikoiden teolla pyritään vahvistamaan taimenen luontaista lisääntymistä.

Lue lisää Rudus Prosta:


Virtavesien kunnostukset virtavesitalkootmyllypuroylöjärvi 1 9 2018 9

Kuva: KVVY/Rudus


Ruduksen tuotevalikoimassa on jokikunnostuksiin hyvin soveltuvaa kutusoraa sekä poikaskiviä. Kutusoraa voidaan käyttää kalojen kutusoraikon tekoon. Kutusoraikon materiaalin on oltava riittävän karkearakeista ja kuohkeaa, jotta mäti säilyy siellä talven yli. Keväällä soraikosta kuoriutuville poikasille on tärkeää löytää läheltä karkearakeista ja huokoista kivikkopohjaa, jonka suojiin ne voivat mennä viettämään ensimmäisen elinvuotensa.

Wwf 4k kiitos ilmoitus

Kuva: WWF Suomi ilmoitus