WWF Suomi: yritysyhteistyöllä ratkaisuja ja nopeampaa suunnanmuutosta

– Rudus mukana virtavesiluonnon hyväksi

Wwf rudus virtavesi yhteistyöhanke 2018 vaaka

WWF Suomen Yritysyhteistyöraportti 2019 on julkaistu

WWF Suomen Yritysyhteistyöraportti tilikaudelta 2019 esittelee WWF Suomen yritysyhteistyötä sekä yhteistyökumppaneita. Muutos ei tapahdu yksin. Yritysten mukana oleminen sekä niiden tuki ovat merkittävässä roolissa luonnon, ilmaston ja kestävän kehityksen hyväksi tehtävässä työssä.

Yhteistyön kautta kerättyjä varoja käytetään WWF:n suojeluhankkeiden suoran rahoituksen lisäksi tiedon jakamiseen tärkeimmistä suojeluhaasteista sekä työhön, jolla muun muassa autetaan toimialoja ja markkinoita kehittymään kestävään suuntaan WWF:n kansainvälisen suojelustrategian mukaisesti.

Yritysyhteistyön tavoitteena on suurin mahdollinen vaikuttavuus ja kestävien tulosten saavuttaminen suuressa mittakaavassa.

Yksin emme pysty saamaan aikaan tarvittavia muutoksia.

Rudus mukana wwf virtavesihanke siuntionjokeen laskeva kirkkojoen lempansån kosket munksin alapato

Kuva: WWF Suomi


WWF Suomen yhteistyökumppanit alansa edelläkävijöitä

WWF haluaa toimia yhdessä niiden tahojen kanssa, joilla on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa maailman vakavimpiin ympäristöongelmiin ja löytää yhteistyössä ratkaisuja muun muassa luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen kaltaisiin suojeluhaasteisiin.

Ympäristöongelmat ovat nykyään liian suuria, toisiinsa kytkeytyneitä ja kiireellisiä, jotta mikään taho voisi yksinään ratkaista niitä.

Wwf rudus okeroinen joen kunnostusta

Kuva: © Manu Vihtonen/WWF


Rudus mukana suurimpien yrityskumppanuuksien joukossa

WWF:n yhteistyöyritykset ovat jo sitoutuneet luonnonsuojeluun tai tekevät huomattavan paljon kestävän toimintansa kehittämisen eteen.
Rudus kuuluu WWF Suomen suurimpien yrityskumppanuuksien joukkoon tilikaudella FY19. Näiltä yrityksiltä saatu tuki oli vähintään 25 000 euroa.

Rudus

  • Toimiala: Kivipohjaisten rakennusmateriaalien valmistus
  • Yhteistyön tyyppi: Lahjoitus
  • Yhteistyön suojelutavoitteet: WWF:n sisävesiohjelma
  • FY2019 tuen kokoluokka (EUR): 25 000 - 50 000
Kosteikko inkoo wwf rudus 2

Kuva: WWF Suomi


Yhteistyössä virtavesiluonnon hyväksi

Rudus on tukenut WWF Suomen työtä virtavesiluonnon hyväksi lahjoittamalla kiviainesta ja niiden kuljetuksen hankkeisiin, joissa rakennetaan uhanalaisille vaelluskaloille elintärkeitä kalateitä. Yhteistyöhankkeita on ollut tilikaudella 2019 kolme: Munksin kalatiehanke Siuntiossa, Vassbölen kosteikko Inkoossa sekä Okeroisten Erviänjoen padon poisto ja tekokosken rakentaminen Lahdessa.
Ruduksen tekemät lahjoitukset ovat tukeneet WWF Suomen sisävesiohjelmassa tehtävää suojelutyötä.

 

Lähde: WWF Suomi (Maailman luonnonsäätiö), Helsinki, Suomi.

Lue raportti:

Lisätietoja hankkeista | Rudus Pro:


Lisätietoja:

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit