Vastuullisuuskatsaus

#ConcreteActs

Ruduksen vastuullisuuskatsaus 2022

Ruduksen vastuullisuuden kulmakivinä ovat investoinnit kehittämiseen sekä sitoutunut henkilöstö. Meille ympäristövastuu tarkoittaa kunnianhimoisia päästötavoitteita, kiertotaloutta ja siihen liittyvien ratkaisujen kehittämistä sekä luonnon monimuotoisuuden edistämistä. Viime vuonna korostuivat myös sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan pilarit.

Tutustu ja lue koko vastuullisuuskatsauksemmeToimitusjohtajan terveiset

Rakennusala on vastuullisuuden näkökulmasta ennennäkemättömän muutoksen kourissa. Odotukset kestävän rakentamisen ratkaisuille ovat korkealla, ja nyt erottuvat ne toimijat, jotka ovat tehneet vastuullisuustyötä pitkäjänteisesti. Oikotietä ei ole: vastuullisuus on huomioitava kaikessa toiminnassa ja toiminnan vaikutuksissa. 

Vaikka olemme vastuullisuusasioissa alan kärkijoukkoa, vauhtia on syytä edelleen kiihdyttää. Siksi Ruduksella satsaamme jatkuvaan  kehittämiseen ja asetamme itsellemme koko ajan uusia tavoitteita.

Tähän vastuullisuuskatsaukseen olemme koonneet esimerkkejä siitä, miten me vuonna 2022 vahvistimme omaa vastuullisuuttamme. Vaikeasta vuodesta huolimatta, onnistuimme monessa asiassa. Haasteellisina aikoina korostuu myös se, että vastuullisuustyötä tehdään parhaiten yhdessä kumppaneiden kanssa. Erityisesti ympäristöön ja ilmastoon liittyvät haasteet ovat alamme yhteisiä. - Mikko Vasama, Ruduksen toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja Mikko Vasaman terveiset

Vastuullisuuden 2022 kohokohdat


Taloudellinen vastuu leveä

Taloudellinen vastuu on kestävää tapaa toimia

Vastuullisuus tarkoittaa Ruduksella erityisesti kannattavuudesta ja kilpailukyvystä huolehtimista. Sen ansiosta olemme menestyvä yritys, merkittävä työnantaja, luotettava kumppani sekä hyvä yrityskansalainen. Tuemme yhteiskunnan ja julkisten palvelujen kehittämistä maksamalla veroja ja tarjoamalla työpaikkoja. 

Toimintaamme ohjaa arvoihimme perustuva eettinen ohjeisto (Code of Conduct), joka toimii ohjenuoranamme ja määrittää eettisen vaatimustasomme. Toimimme läpinäkyvästi, vastuullisesti, rehellisesti ja arvojemme mukaisesti. Edellytämme toimittajiemme ja muiden liikekumppaniemme noudattavan niitä eettisiä liiketoimintakäytäntöjä, jotka on määritelty Ruduksen Supplier Code of Conductissa eli eettisessä ohjeistossa, joka koskee koko toimitusketjua.

Turvallisuus 2022

Jokainen rakentaa turvallisuuskulttuuria

Monet työntekijämme ja urakoitsijamme työskentelevät ympäristöissä, joissa on mahdollisuus vaaratilanteisiin. Tästä syystä kaikkien kanssamme työskentelevien terveys ja turvallisuus ovat prioriteettejamme. Olemme sitoutuneet ylittämään alan vähimmäisvaatimukset, luomaan voimaannuttavaa turvallisuuskulttuuria ja rakentamaan toimintamalleja, jotka parantavat kaikkien meidän kanssamme työskentelevien turvallisuutta.

Systemaattinen työ työturvallisuuden kehittämisessä on tuottanut toivottuja tuloksia. Tapaturmien määrä on vähentynyt ja tapaturmataajuus on pudonnut tasolle 0–1 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. 

Ympäristövastuu 2022

Ympäristövastuu ohjaa koko toimintaamme

Rudus on rakennusalan ympäristövastuun edelläkävijä päästöjen vähentäjänä, kiertotalouden edistäjänä ja luonnon monimuotoisuuden turvaajana. Teemme yhteistyötä kaikkien sidosryhmiemme ja kumppaniemme kanssa ollaksemme merkittävä tekijä päästöttömän rakentamisen edistämisessä. 

Tarkensimme vuonna 2020 ympäristövastuustrategiaamme, jonka mukaan tavoitteemme on koko toimintamme hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä. Välitavoitteen olemme asettaneet vuoteen 2035, johon mennessä tavoittelemme päästöjemme puolittamista koko arvoketjussamme vuoden 2019 vertailutasosta. Päästöjemme vähentäminen etenee aikatauluumme mukaisesti. Toimintamme kokonaispäästöt ovat tähän mennessä vähentyneet 13 prosenttia vertailuvuodesta 2019


Sosiaalinen vastuu

Yhteistyö rakentaa yhteenkuuluvuutta

Sosiaalisen vastuun painopisteemme ovat osaaminen, omistajuus ja yhteistyö. Koska olemme etujoukoissa rakentamassa kestävää yhteiskuntaa, on tärkeää, että henkilöstömme on motivoitunutta ja voi hyvin. Siksi panostamme henkilöstömme työhyvinvointiin ja koulutukseen. Nopeasti kehittyvällä toimialallamme on tärkeää, että inspiroimme ja motivoimme työntekijöitämme tekemään muutosta.

Ruduksen koulutustarjotinta kehitetään säännöllisesti. Aloitimme esihenkilöiden Frontline-johtamisvalmennukset vuonna 2021. Viime vuoden aikana kuuden eri moduulin koulutuksen oli aloittanut jo noin kolmasosa lähiesihenkilöistä.Esitteet