Muita Rudus LUMO -ohjelman kohteita

Rudus LUMO on vakiintunut erillisestä hankkeesta osaksi jokapäiväistä toimintaamme. Luonnon monimuotoisuus on huomioitu useissa kohteissamme eri puolella Suomea. Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on tärkeä osa LUMO-työtä.

Kylvöt ja kierrätysbetonin hyödyntäminen kasvualustana Sorilassa

Villi vyöhyke ry kylvää harjukasvien siemeniä Sorilan kiviainesalueen muotoiltuun luiskaan Tampereella. Yhdistys aloitti kylvöt syksyllä 2017. Alueen kasvualusta sisältää kierrätysbetonia, mikä tekee maisemoinnista kokeellista. Kylvettävät kasvilajit on valittu siten, että ne voisivat suosia tai sietää kierrätysbetonin aiheuttamaa kalkkivaikutusta. Valikoitujen kasvilajien kylvöt toteutetaan kolme kertaa vuosina 2017-2019. Myöhemmin seurataan kasvillisuuden kehittymistä ja tehdään tarvittaessa täydennyskylvöjä.

Muita lumokohteita sorila

Villi vyöhyke ry:n taimienkasvatus betoniaseman pihapiirissä Tampereella

 Tamperelainen luonnonsuojeluyhdistys Villi vyöhyke ry:n kasvattaa harju- ja paahdeympäristöjen lajeja erilaisiin maisemointi- ja luonnonhoitohankkeisiin. Yhdistyksen taimistolle löytyi suojaisia paikka Ruduksen valmisbetoniaseman pihapiiristä Tampereella keväällä 2019.

Villi vyöhyke   jere nieminen tarkastelee musta apilan taimia

Kuva: Karl Hermansson

Lue lisää Rudus Prosta:

Vuorimunkkien ekosysteemihotelli Haminassa

Suomessa erittäin uhanalaiseksi luokitellun vuorimunkin elinympäristö oli vaarassa jäädä valtatie 15:n rakentamisen alle Kouvolassa. Vuonna 2017 siirrettiin Suomen ympäristökeskuksen, paikallisten luontoasiantuntijoiden, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Rudus Oy:n yhteistyönä vuorimunkkikasvustoa sekä muuta alueella kasvavaa kalliokedon lajistoa Ruduksen käytöstä poistetulle soranottoalueelle Haminan Vehkjärvelle. 

Vuonna 2019 alueella kasvoi hyvinvoivia ja elinvoimaisia kissankäpäläkasvustoja. Vuorimunkkejakin löytyi 18 yksilöä. Myös Keltakankaalla osa alkuperäisestä kedosta oli säästynyt ja paikalla kasvoi niin kissankäpälää kuin noin 20 vuorimunkkiyksilöä.

Ekosysteemihotelli Vehkjärvellä hoiti tehtävänsä hyvin. Kalliokedon lajistoa saatiin pelastettua ja hotellivierailun jälkeen vuonna 2019 palautettua lähelle alkuperäistä kasvupaikkaa. Samalla arvokkaita lajeja saatiin levitettyä uudelle alueelle; Vehkjärvelle jäi edelleen nelisenkymmentä kissankäpälämätästä ja useita kukkineita ja ruusukevaiheessa olevia vuorimunkkeja.

Lue lisää Rudus Prosta:

Joutteen perhosniitty

Oulun Joutteen alue on vanha soranotto- ja maanläjitysalue. Soranoton seurauksena alueelle on muodostunut lampi ja maantäyttötoiminnan myötä lammen viereen kumpare. Kaksi vuotta läjitysalueen viimeistelyn jälkeen alue on ollut puoliavoin niittyalue, jossa kasvaa runsas kukka- ja heinäkasvillisuus.  Kesällä 2013 luontoasiantuntijoiden kanssa tehdyn maastokäynnin yhteydessä havaittiin, että alueelle on muodostunut suurruohoniitty. Kukkaloiston keskellä tavallisten päiväperhosten laji- ja yksilömäärät olivat suuret. Alueen maisemointivelvoitteeseen saatiin muutos siten, että alue säilyy perhosniittynä.

Muita lumokohteita joutteen niitty perhonen
Muita lumokohteita joutteen niitty ihmiset

Kuvat (Joutteen niitty): Jarmo Nieminen

Paahdeketo ja kivitaskuröykkiöt Renkomäessä

Lahden Renkomäen soranottoalueella on maisemoitu paahdeketo, jolla on näyttäviä kivisommitelmia ja pienoisharjuja eläinten pesintää varten. Alueen reunoilla on keltamaite- ja ketotuulenlentokasvustot. Maisemointi on toteutettu vuonna 2014, mutta samalla se on osa laajempaa LUMO-maisemointi-kokonaisuutta, joka on suunnitelmissa toteuttaa koko alueella ottotoiminnan päätyttyä.

Muita lumokohteita renkomäki 1