Ympäristövaikutusten arviointimenetelmä, YVA-hankkeet

Rudus Oy:n tuotanto tarvitsee toiminnasta riippuen lähes aina ympäristöluvan tai maa-aineksen ottoluvan tai molemmat. Suurimmat hankkeet vaativat lisäksi ympäristövaikutusten arvioinnin eli ns. YVA-menettelyn, joka tehdään hankkeiden suunnitteluvaiheessa, ennen lupamenettelyiden käynnistämistä. 

Yva Bastukärr osa-alueet 2016

YVA-lain ja -asetuksen mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä on sovellettava kiviaineshankkeeseen, kun louhinta- alueen pinta-ala on yli 25 hehtaaria tai otettava ainesmäärä vähintään 200 000 kiintokuutiometriä vuodessa. Lisäksi vähintään 50 000 tonnin vuotuinen maanvastaanotto edellyttää YVA-menettelyä, samoin kierrätysbetonin, -tiilen ja -asfaltin käsittely, kun mitoitus on enemmän kuin 100 tonnia vuorokaudessa. Tällä sivustolla esitellään meneillään olevia YVA-hankkeita ja niihin liittyviä raportteja ja aineistoja.

Ruduksella ei ole tällä hetkellä meneillään olevia YVA-hankkeita.


 

©Ilmakuva: Maanmittauslaitos avoin paikkatietoaineisto 12-2015