Kiertotalous banneri

Kiertotalouden ratkaisuilla vähennämme jätettä

Teemme jatkuvaa työtä kiertotaloustuotteiden kehittämiseksi. Strategisena tavoitteenamme on materiaali- ja tuotannon sivuvirtojen tehokas hyödyntäminen sekä kierrätysliiketoiminnan osuuden kasvattaminen toiminnassamme. Ruduksen yli 20 vuoden kokemus rakennusmateriaalien kierrätyksestä näkyy asiakkaille muun muassa ammattitaitoisena palveluna sekä testattuina tuotteina, joista on jo saatu pitkiä käyttökokemuksia. 

Palveluita ja kiertotaloustuotteita

Kiertotalouden ratkaisuihimme kuuluvat betoni- ja tiilijätteen, puhtaan maa-aineksen ja lentotuhkan vastaanotto sekä niiden kierrätys. Lisäksi hyödynnämme kierrätysbetonia tuotteiden valmistuksessa ja jalostamme kiviainestuotannon sivuvirroista tuotteita mm. maan- ja viherrakentamisen tarpeisiin.

KIERRÄTYSKIVIAINES - BETOROC

Rudus on merkittävä kierrätyskiviainesten toimittaja. Kehittämällämme betonin ja tiilen kierrätyksen lopputuotteellaBetoroc-murskeella, voidaan korvata neitseellisiä sora- ja kalliomurskeita erilaisissa käyttökohteissa Murske valmistetaan purkukohteiden, rakennustyömaiden ja betoniteollisuuden betonijätteestä, ylijäämäbetonista sekä hukkakappaleista. Betoroc-mursketta käytetään erilaisissa rakentamiskohteissa neitseellisten kivimateriaalien tapaan esimerkiksi katujen, teiden tai parkkialueiden rakentamisessa. Betorocin hiilijalanjälkeä pienentää karbonatisaatioprosessi, jossa betonin sisältämä sementtikivi sitoo elinkaarensa aikana itseensä hiiltä. Koska murskeessa on myös reagoimatonta sementtiä, se antaa sementin ja veden reaktiossa rakenteelle lisälujuutta. Neitseellisten kiviainesmurskeiden kohdalla tätä prosessia ei tapahdu 

KIERRÄTYSLOUHEEN HYÖTYKÄYTTÖ

Kierrätyslouhemursketta valmistetaan louheraaka-aineesta, jota syntyy rakennustyömailla tehtävistä kallion räjäytystöistä. Kierrätyslouhemurskeella on laskettu hiilikädenjälki infrarakentamiskohteessa, jonka edut vähähiilisessä rakentamisessa voidaan helposti todentaa. Kierrätyslouheen hiilikädenjälki vastaa noin kolmasosaa kalliomurskeen hiilijalanjäljestä eli sillä on positiivinen hiilikädenjälki. Käyttökohteita louhemurskeille ovat tavallisten murskeiden tapaan väylä-, tie- ja katurakentaminen sekä erilaisten kenttien, parkkialueiden ja logistiikkahallien pohjarakentaminen.

MAA-AINESTEN SEKÄ BETONI- JA TIILIJÄTTEEN VASTAANOTTO

Rudus Kierrätyksen toiminta on valtakunnallista, painottuen pääkaupunkiseudulle ja kasvukeskuksiin. Tiheä toimipisteverkosto mahdollistaa lyhyemmät kuljetusmatkat, mikä vähentää myös kuljetusten aiheuttamia ympäristöhaittoja. 

Rudus kierrättää betonia, tiiltä ja lentotuhkaa noin 500 000 tonnia vuodessa. Puhdasta maa-ainesta vastaanotetaan 500 000 tonnia vuodessa. Kierrätyksen vastaanottopisteet tarjoavat hyvää kokonaispalvelua asiakkaille. Panostamme vastaanottopisteiden asionnin helppouteen ja turvallisuuteen. 

BETONI KIERTÄÄ - UUMA-TUOTTEET

Uuma on Ruduksen tuoteperhe, jossa käytetään kierrätettyjä uusiomateriaaleja. Uuma-materiaalina hyödynnetään mm. omien tehtaiden betonijätteestä murskattua betonimursketta tai Betoroc-mursketta. Uuma-massaa voidaan käyttää valmisbetonissa ja muissa betonituotteissa kuten pihakivissä.

Kiertotalous Ruduksessa