Hiilikädenjälki - päästövähennyksiä asiakkaille

Kun kasvatamme hiilikädenjälk, asiakkaidemme hiilijalanjälki pienenee. Näin tuemme tehokkaasti asiakkaitamme heidän omien ympäristö- ja ilmastotavoitteidensa saavuttamisessa. 

Vähennämme asiakkaidemme kasvihuonekaasupäästöjä betonireseptiikalla sekä jatkuvan tuotekehityksen ja innovoinnin avulla.

Näillä asioilla voimme vaikuttaa hiilikädenjälkeen:

  • Tuotekehitys ja innovointi
  • Kotimaisuus ja logistisesti joustavat tuotantomahdollisuudet
  • Vihreä betoni ja muut vähäpäästöiset tuotteet
  • Kierrätysbetoni ja Betoroc
  • Vähäpäästöiset kuljetuspalvelut

VIHREÄT BETONIT JA VÄHÄPÄÄSTÖISET TUOTTEET

Rudus kehitti jo yli kymmenen vuotta sitten Rudus Vihreä betoni -tuoteperheen, jossa sementtiä korvataan muun teollisuuden sivuvirroilla. Vihreän betonin, CO2-päästö voi olla 20, 40 tai jopa 60 % matalampi kuin vastaavalla normaalilla betonilaadulla. Vaikka Vihreän betonin päästösäästö on suuri, lopputuloksena on kuitenkin betoni, jolla saavutetaan normaalit lujuusluokat ja rasitusluokat. Lisäksi olemme onnistuneet saavuttamaan Vihreällä betonilla pienen kuivumiskutistuman ja tavallista nopeamman kuivumisen. Vihreää betonia on saatavilla kaikissa rasitusluokissa, kaikkialla Suomessa.

UUMA-TUOTTEET

Olemme kehittäneet uuden tuoteperheen, Uuma-tuotteet, joiden valmistuksessa hyödynnetään betonijätteestä murskattua betonimurskettaKierrätetyllä betonilla korvataan tuotteiden valmistuksessa käytettäviä luonnonkiviaineksiaUuma-tuotteita voidaan käyttää kuten tavallisia tuotteita.

BETOROC

Betoroc on kierrätysmateriaali, jonka hiilijalanjälkeen ei lasketa betonin valmistuksesta ja käytöstä syntyviä päästöjä. Kiviainesmurskeiden hiilijalanjälkeä kasvattavat niiden valmistuksen synnyttämät päästöt.
Betorocin hiilijalanjälkeä pienentää karbonisaatioprosessi, jossa betonin sisältämä sementti sitoo elinkaarensa aikana itseensä hiiltä. Kiviainesmurskeiden kohdalla tätä prosessia ei tapahdu.