Suomies jättiläisen jalanjälki

Toimintamme hiilijalanjälki

Tunnemme tarkasti toimintamme ympäristövaikutukset ja haluamme olla osa ratkaisua.

Ruduksen strategisena tavoitteena on koko toimintamme hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä.


Välitavoitteen olemme asettaneet vuoteen 2035, johon mennessä tavoittelemme päästöjemme puolittamista koko arvoketjussamme vuoden 2019 vertailutasosta.

Ruduksen referenssivuoden 2019 CO2-päästölaskenta kattaa kaikki liiketoiminnot ja päästöjen laskenta on suoritettu kansainvälisen GHG (Greenhouse Gas Protocol) -protokollan mukaisesti.  

Strategisena tavoitteenamme on puolittaa koko toimintamme (Scope 1, 2 ja 3) hiilijalanjälki vuoden 2019 tasosta vuoteen 2035 mennessä. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on nollata koko toimintamme hiilijalanjälki ja olla kokonaan hiilineutraali (Scope 1, 2 ja 3) vuoteen 2050 mennessä.

hiilijalanjälkilaskenta

Suurin osa koko arvoketjumme päästöistä muodostuu betonin raaka-aineen, sementin, tuotannon aikana. Käytämme kotimaista ja mahdollisimman vähäpäästöistä sementtiä. Sementin valmistajamme jatkuva tuotekehitys on pienentänyt viime vuosina merkittävästi sementin hiilijalanjälkeä ja lähivuosina on odotettavissa yhä vähäpäästöisempiä sementtejä markkinoille.

Lisäksi kehitämme itse betonituotteitamme vähäpäästöisemmiksi korvaamalla sementtiä vähäpäästöisimmillä raaka-aineilla aina kun mahdollista. Myös betonireseptien kehitys pyrkii vähäpäästöisiin mutta kestäviin ratkaisuihin. Betonin hiilijalanjälkeä voidaan lisäksi pienentää korvaamalla luonnonkiviainesta kierrätetyllä betonituotteellamme, Betorocilla.


Tarkkaa ja luotettavaa vastuullisuutta - Tuotteen hiilijalanjälki

Ruduksella on käytössään tarkka ja luotettava EPD-työkalu, jolla pystymme laskemaan valmisbetonin ja betonituotteiden ympäristövaikutukset. Laskennan perusteella Rudus antaa omille tuotteilleen ns. Self-Declaration -selosteen, joka on täysin vertailukelpoinen muiden vastaavien ympäristöselostusten kanssa. 

Tuotteidemme Self-Declaration-seloste on esiverifioitu, mikä tarkoittaa sitä, että virallinen kolmas osapuoli on tarkastanut työkalussa käytettävät arvot. Sisällytämme laskentaan betoniemme ja muiden tuotteidemme raaka-aineiden määrät ja muut valmistukseen liittyvät muuttujat, kuten energiankulutuksen.  

Self-Declaration-selosteissa voidaan laskea valmisbetonin ja betonituotteiden hiilijalanjälki tarkasti koko elinkaaren ajalta. Päästöjen, raaka-aineiden, energian- ja vedenkäytön, jätteiden käytön sekä kierrätyksen yhteispäästöt on mahdollista laskea hyvin yksityiskohtaisesti ja luotettavasti. 

Vastuulliset energiaratkaisut osana toimintaa

Huomattavasti pienempi osa hiilijalanjäljestämme muodostuu omasta toiminnastamme ja käytetyistä energiaratkaisuista. Ruduksella energian hankintaan ja käyttämiseen suhtaudutaan vastuullisesti. Strateginen tavoitteemme kulkea kohti päästöttömyyttä haastaa meidät ja koko toimitusketjumme kehittymään kohti järkevää energia-asioiden hallintaa.

Tunnemme hyvin toiminnassamme käytetyn energian profiilin ja lähestymme päästöttömyyttä sekä tehostamalla toimintamme energiatehokkuutta, että siirtymällä vaiheittain päästöttömiin tai vähäpäästöisiin energialähteisiin. Vuoden 2021 aikana olemme mm. siirtyneet käyttämään My Diesel polttoainetta osassa omia ajoneuvoja ja tarjoamme myös asiakkaille mahdollisuuden vähäpäästöisiin tuotetoimituksiin. Pidemmän aikavälin trendinä on ollut fossiilisten polttoaineiden korvaaminen sähköenergialla tai uusiutuvilla polttoaineilla.

Rudus nestemy autot

LUE LISÄÄ YMPÄRISTÖVASTUUSTA