Ruduksen arvot

Ammattilaisen kädenjälki syntyy oikeista arvoista.

Vastuullisuus

 • Kehitämme toimintaamme vastuuntuntoisesti estääksemme työtapaturmat ja ympäristövahingot.
 • Otamme vastuun asiakkaan tarpeen täyttämisestä ja pyrimme ylittämään hänen odotuksensa.
 • Panostamme tuotekehitykseen ja tutkimukseen, jotta voimme tarjota koko elinkaaren huomioivia ja ympäristöä säästäviä tuotteita.
 • Ympäristötavoitteinamme on lisätä energiatehokkuutta, edistää kiertotaloutta ja tukea luonnon monimuotoisuutta.
 • Pidämme huolta kannattavuudestamme ja tuotteidemme laadusta varmistaaksemme edellytyksemme toimia myös tulevaisuudessa.
 • Noudatamme lakeja ja viranomaismääräyksiä sekä hyvää liiketoimintatapaa.

Rehtiys

 • Käyttäydymme reilusti ja olemme rehellisiä.
 • Kunnioitamme toisiamme ja luotamme toisiimme.
 • Annamme ja otamme vastaan avointa ja rehellistä palautetta.
 • Kannustamme yksilöä ja koko organisaatiota kehittymään.
 • Sallimme myös virheitä ja otamme niistä opiksi.
 • Joukkomme koostuu monenlaisista osaajista - arvostamme työpaikan monimuotoisuutta.

Työn ilo ja omistajuus - työkulttuurimme

Rudus työpaikkana