Useiden parannustöiden sarja vesienhallintaan Inkoonjoen sivu-uoman valuma-alueella

Ruduksen kivet ovat tukemassa ja suojaamassa WWF:n vesienhallintahankkeessa Inkoonjoen Långbroån sivu-uomakokonaisuudessa.

Wwf yhteistyömerkki 920x190

WWF Suomen vesienhallinnan edistämisen toimenpiteitä toteutetaan Inkoonjoen Långbroån sivu-uomassa valuma-aluelähtöisesti. Kohteen valuma-alue käsittää noin 290 hehtaarin alueen, johon toimenpiteet suunniteltiin kerralla yhteistyössä usean maanomistajan kanssa. Kokonaisuus muodostuu kosteikosta, eroosiosuojauksista, pohjakynnyksistä ja kaksitasouomasta.
Ruduksen kivimateriaaleja käytettiin pohjakynnysten ja eroosiosuojausten tekemiseen. Pohjakynnykset kohteella sekä hidastavat virtaamaa runsaamman veden aikaan että auttavat säilyttämään uomassa vettä kuivempina aikoina.
Yleisesti rakenteena kivetyt pohjakynnykset ehkäisevät tehokkaasti uoman kulumista ja maan romahtamisen uomaan sekä mahdollistavat kalojen ja muiden vedessä elävien eliöiden vapaan liikkumisen ylävirtaan.

Inkoo valuma alue2 950x500 viivi kaasonen wwf

Vesienhallinnan edistäminen erityisesti valuma-aluelähtöisesti on monia etuja. Silloin on mahdollista suunnitella kerralla laajemmalle alueelle monia toimenpiteitä, jotka samalla täydentävät toisiaan ja ovat kustannustehokkaampia toteuttaa. Myös toimenpiteiden sijoittaminen yli sektorirajojen maatalous-, metsätalous- ja taajama-alueiden välillä helpottuu.

Inkoo valuma alue 950x500 viivi kaasonen wwf

Ruduksen ja WWF:n yhteistyö on käynnistynyt vuonna 2018 ja takana jo reilusti toistakymmentä yhteistyöprojektia vesistöjen tilaa parantaviin hankkeisiin niin virtavesikunnostuksissa kuin kosteikkojen rakentamisessa. Kivimateriaalilahjoitukset WWF:n kohteisiin on luonteva osa Ruduksen ympäristövastuuta ja luonnon monimuotoisuutta tukevaa työtä, jota Ruduksella on toteutettu LUMO-ohjelman puitteissa jo yli 10 vuotta.


Lisätietoja:


Kuvat: Viivi Kaasonen, WWF Suomi

 

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit