Kalkki-Petteristä irlantilaisomistukseen

Ruduksen juuret ovat syvällä suomalaisessa rakentamisessa. Aloitimme jo vuonna 1897 Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiön nimellä. Kiviainestoiminnan Lohjan Kalkkitehdas aloitti ostaessaan Helsingissä vuonna 1931 perustetun Oy Rudus Ab:n osake-enemmistön. Valmisbetonin tuotannon yhtiö aloitti ensimmäisenä Suomessa vuonna 1958. Betonituotteet tulivat mukaan yhtiön valikoimiin 1960-luvulla ja kiviaineksen kierrätys ja murskaus sekä Baltian ja Venäjän toiminta 1990-luvun alussa.

Pitkät perinteet antavat työllemme vankan perustan ja laajan perspektiivin.

Nimi Lohja Kalkverk Aktiebolag – Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lyhennettiin vuonna 1975 Oy Lohja Ab:ksi.
Vuonna 1993 nimi muuttui omistajavaihdoksen jälkeen Lohja Rudus Oy Ab:ksi. Lyhennetty nimi Rudus Oy otettiin käyttöön 1.1.2008.

pojat 1899

1897 >>

Lojo Kalkverk Aktiebolag - Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö perustettiin 1897. Petter Forsström joutui väliaikaisesti valvomaan isänsä, merikapteeni Karl Forsströmin kalkkiuunin pystytystä. Väliaikaisuudesta
alkoi Suomen teollisuushistorian pitkäaikaisin toimitusjohtajuus, jota kesti 65 vuotta.


1919 >>

rudus auto vanha

Lohjalla alkoi sementin valmistus 1919 ja yhtiö meni pörssiin 1927. Kiviainesbusinekseen Lohjan Kalkkitehdas meni 1939 ostamalla Oy
Rudus Ab:n osake-enemmistön. Sementin käyttöön ja kiviainestoimintaan kiinteästi liittyvän valmisbetonin tuotannon yhtiö aloitti ensimmäisenä Suomessa
1958, kun Helsingin Taivalsaareen valmistui valmisbetonitehdas.


auto 1977

1973 >>

Lohjan Kalkkitehtaan logon muodostivat mustassa ympyrässä päällekkäin olevat L- ja heraldinen K -kirjain. Vuonna 1973 yhtiön logo sai keltaisen värinsä. Logo muodostui neljästä keltaisesta neliöstä. Kolme niistä muodosti
L-kirjaimen ja yksi oli kärjellään pystyssä.


auto 1988

1987 >>

Vuonna 1987 ryhdyttiin käyttämään vain yhtä logoa. Betoni- ja sora-autot maalattiin valko-keltaraitaisiksi, joten niistä muodostui Lohjan liikkuvia mainoksia. Vuonna 1990 Lohjan omistajat järjestelivät teollisuuttaan uuteen uskoon.
Lohjasta ja Wärtsilästä muodostettiin Oy Metra Ab. Seuraavana vuonna betoni-, kiviaines- ja elementtiteollisuudesta muodostettiin Oy Lohja Ab Betoniteollisuus.
Järjestely jäi lyhytaikaiseksi, kun vuonna 1992 Lohjan ja Partekin sementti-, kiviaines-, betoni- ja muuraustuoteteollisuus yhdistettiin 50-50 -periaatteella. Kentällä vallitsi epätietoisuutta, toimittiinko Lohja-Partek vai Partek-Lohja
-vetoisesti. Epätietoisuus loppui, kun 1993 ruotsalainen Euroc AB osti ja synnytti "uuden Lohjan". Eurocin Suomen yhtiöistä Lohja Rudus Oy Ab:n perinteinen keltainen väri säilyi ja logon teksti muuttui Eurocin tekstityypiksi.


auto 1999

1996 >>

Vuonna 1996 tehtiin pohjoismaisia rakennusmateriaalijärjestelyjä, mutta Suomessa Lohja Rudus sivakoi entisiä latujaan. Tällöin Euroc ja norjalainen Aker yhdistivät teollisuuttaan. Tuloksena oli Scancem AB, mutta Lohja Ruduksen
nimi ja väri säilyivät toimialajärjestelyistä huolimatta ennallaan. Viimeisin muutos tapahtui 1999, kun Lohja Rudus siirtyi irlantilaisomistukseen.Maailmanlaajuinen CRH plc tuli yritysostolla Suomen, Baltian ja Venäjän markkinoille. Lohja Ruduksen toiminta jatkuu pääpiirtein entisellään, mutta käytettävissä on maailmanlaajuisen rakennusmateriaalijätin voimavarat esimerkiksi vientipyrkimyksissä.