Pato poistettiin kalojen tieltä Okeroisissa

Wwf rudus virtavesi yhteistyöhanke 2018 vaaka

Vihdoinkin kalat pääsevät uimaan Lahden Okeroisten Erviänojaa pitkin, kun siellä ollut pato on poistettu.

WWF:n ja Lahden kaupungin organisoiman kunnostustyön tavoitteena on muun muassa laajentaa Porvoonjoen alkuperäisen taimenkannan elinaluetta. Rudus on lahjoittanut kunnostukseen tarvittavan kiviaineksen yhtenä osana WWF:n ja Ruduksen viime syksynä käynnistämää yhteistyötä.
– Padon poiston ja tekokosken lisäksi tierummun alapuolelle muodostut kynnys madallettiin, jotta kalat pääsevät rummun ja uuden tekokosken kautta kulkemaan sujuvammin Myllylammen läpi Murronojaan, ympäristöasiantuntija Heli Kanto Rudukselta kertoo.

Wwf rudus okeroinen joen kunnostusta

Rudus tuki Erviänojan kunnostusta myös Jokitalkkari-hankkeessa muutama vuosi sitten. Silloin tehtiin 80 metriä pitkälle puro-osuudelle lohikalojen kutusoraikoita sekä suojapaikkakiveyksiä ja korjattiin uoman sortumia. Silloin Rudus lahjoitti hankkeelle yli 100 tonnia kiveä ja soraa sekä kaivinkoneapua.

Porvoonjokeen laskeva Okeroisten Erviänoja on myös linnustollisesti arvokas ja Lahden monipuolisin yölaulajapaikka.


Kuva/banneri: © Manu Vihtonen/WWF

 

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit