Meille vastuullisuus on tekoja.

#ConcreteActs

Vastuullisuus on keskeinen osa koko liiketoimintaamme.

Haluamme tuotteillamme ja toiminnallamme varmistaa kestävän yhteiskunnan tuleville sukupolville. Valmistamme korkealaatuisia tuotteita ja toimimme täsmällisesti, luotettavasti sekä ympäristö huomioon ottaen yhteistyössä rakentamisketjun kaikkien osapuolten kanssa. 

Rudus on työturvallisuuden edelläkävijä

Tavoitteenamme on olla kaikilla toimialoilla Suomen turvallisin yhtiö. Olemme sitoutuneet nolla tapaturmaa -periaatteeseen. Rudus sekä alihankkijaverkosto työskentelee tinkimättömän turvallisesti. Tilatessaan Rudukselta asiakas voi luottaa saavansa tuotteen tai palvelun, jonka elinkaaren aikana ei kenenkään terveyttä ole vaarannettu.


Tutustu vastuullisuuskatsaukseen:


Vastuu ympäristöstä

Tavoitteenamme on olla betoniteollisuuden suunnannäyttäjä hiilikädenjäljen kasvattamisessa, hiilijalanjäljen pienentämisessä ja kierrätysliiketoiminnan kehittämisessä. Rudus LUMO –ohjelmalla edistämme luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä sekä ilmastonmuutoksen haitallisten vaikutusten vähenemistä. Ruduksen strategisena tavoitteena on koko toimintamme hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä.

Ympäristövastuullisuus on osa Ruduksen ja alihankkijoiden jokapäiväistä toimintaa ja arvomaailmaa. Ympäristövastuustrategiamme antaa suuntaviivat toiminnalle ja tavoitteille.

Henkilöstö on yrityksemme menestystekijä

Meillä on turvallista olla töissä. Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan ja henkilöstön kehittyminen sekä kouluttaminen on tärkeä asia. Tärkein oppiminen tapahtuu työssä. Työtehtävät Ruduksessa ovat varsin monipuolisia ja toimialan osaaminen on huipputasoa. Osaaville ja innokkaille tekijöille löytyy Ruduksessa vastuullisia ja mielenkiintoisia tehtäviä ja uusia kehitysmahdollisuuksia. Myös kansainvälinen yhteistyö on CRH konsernin kautta mahdollista.


Esitteet