Ruduksen vastuullisuus

Rudus valmistaa korkealaatuisia tuotteita ja toimii täsmällisesti, luotettavasti sekä ympäristönsuojelun huomioon ottaen yhteistyössä rakentamisketjun kaikkien osapuolten kanssa. 

Rudus on työturvallisuuden edelläkävijä

Tavoitteenamme on olla kaikilla toimialoilla Suomen turvallisin yhtiö. Olemme sitoutuneet nolla tapaturmaa -periaatteeseen. Rudus sekä alihankkijaverkosto työskentelee tinkimättömän turvallisesti. Tilatessaan Rudukselta asiakas voi luottaa saavansa tuotteen tai palvelun, jonka elinkaaren aikana ei kenenkään terveyttä ole vaarannettu.

Ympäristö

Ympäristövastuullisuus on osa Ruduksen ja alihankkijoiden jokapäiväistä toimintaa ja arvomaailmaa. Ruduksen henkilökunnan sekä alihankkijoiden koulutukseen panostetaan myös ympäristöasioiden osalta. Toiminta on lakien, asetusten ja viranomaisohjeiden mukaista. Yhtiöllä on käytössä ympäristöohjeet, joita noudatetaan kaikilla toimipaikoilla. Naapuriyhteistyön lisääminen on ollut yksi yhtiön ympäristötavoitteista jo vuosien ajan. Raaka-aineiden ja energian tehokas käyttö sekä kierrätyksen osuuden kasvattaminen liiketoiminnassa ovat Ruduksen ympäristötyön perusasioita.Vuodesta 2012 lähtien henkilöstöä on koulututettu ympäristövastuulliseen toimintaan ympäristöturvallisuuskorttikoulutuksella.

Henkilöstö

Ruduksella henkilöstön kehittyminen ja kouluttaminen on tärkeä asia. Tärkein oppiminen tapahtuu työssä. Työtehtävät Ruduksessa ovat varsin monipuolisia ja toimialan osaaminen on huipputasoa. Osaaville ja innokkaille tekijöille löytyy Ruduksessa vastuullisia ja mielenkiintoisia tehtäviä ja uusia kehitysmahdollisuuksia. Myös kansainvälinen yhteistyö on CRH konsernin kautta mahdollista.