Yhteystiedot

Vaihde 020 447 711

Rudus Oy | Karvaamokuja 2a | PL 42 | FI-00381 Helsinki | Sähköposti: etunimi.sukunimi@rudus.fi

Kierrätys ylijäämämaat Nurmijärvi Mäntymäki

HUOM! Mäntymäen maanvastaanotto on suljettuna alkaen 16.10. vuoden 2020 loppuun asti. Sulkemisen syynä on toimintaluvassa määritellyn vuotuisen vastaanottomäärän täyttyminen.

Rudus Kierrätyksen ylijäämämaiden toimipisteessä otetaan vastaan rakennuskohteista poistettavia maa-aineksia, joita ei voi hyödyntää kohteessa sellaisenaan.

Kierrätykseen hyödynnetään vain puhdas maa-aines (haitta-ainepitoisuudet alle Vna 214/2007 ohjearvojen), joka ei sisällä rakennusjätettä

Puhtaaksi maa-ainekseksi luokitellaan:

  • puhdas kitkamaa (saa sisältää hiekkaa, soraa, moreenia ja kiviä)
  • puhdas savimaa eli hyvin hienoainespitoiset mineraaliainekset savi ja siltti (hiesu ja hieta)

Huom! Emme ota toistaiseksi vastaan maita puoliperävaunuilla Mäntymäen toimipisteessä.

https://www.rudus.fi/tuotteet/kierratys/puhtaiden-maa-ainesten-vastaanotto

Ylijäämämaiden tuonti ja kiviainesten nouto samalla kertaa

Mäntymäen maa-ainesten vastaanottopaikassa toimii myös Ruduksen kiviainesten ottopaikka. Näin ollen maa-ainesten tuonti ja kiviainesten nouto sujuvat kätevästi ja polttoainetta säästäen samalla kertaa.

 

Hämeenlinnantie 55, 01940 Nurmijärvi
Puh. 020 447 4076, 044 260 7806 (myynti)
Aukioloajat
ma-pe 7.00-16.00 (suljettu 16.10.2020-3.1.2021)