Yhteystiedot

Vaihde 020 447 711

Rudus Oy | Karvaamokuja 2a | PL 42 | FI-00381 Helsinki | Sähköposti: etunimi.sukunimi@rudus.fi

Kierrätys ylijäämämaat Nurmijärvi Mäntymäki

Rudus Kierrätyksen ylijäämämaiden toimipisteessä otetaan vastaan rakennuskohteista poistettavia maa-aineksia, joita ei voi hyödyntää kohteessa sellaisenaan.

Kierrätykseen hyödynnetään vain puhdas maa-aines (haitta-ainepitoisuudet alle Vna 214/2007 ohjearvojen), joka ei sisällä rakennusjätettä

Puhtaaksi maa-ainekseksi luokitellaan:

  • puhdas kitkamaa (saa sisältää hiekkaa, soraa, moreenia ja kiviä)
  • puhdas savimaa eli hyvin hienoainespitoiset mineraaliainekset savi ja siltti (hiesu ja hieta)

https://www.rudus.fi/tuotteet/kierratys/puhtaiden-maa-ainesten-vastaanotto

 

Ylijäämämaiden tuonti ja kiviainesten nouto samalla kertaa

Mäntymäen maa-ainesten vastaanottopaikassa toimii myös Ruduksen kiviainesten ottopaikka. Näin ollen maa-ainesten tuonti ja kiviainesten nouto sujuvat kätevästi ja polttoainetta säästäen samalla kertaa.

 

Katso myyjien yhteystiedot >

Hämeenlinnantie 55, 01940 Nurmijärvi
Puh. 020 447 4076
Aukioloajat
ma-pe 7.00-16.00