Yhteystiedot

Vaihde 020 447 711

Rudus Oy | Karvaamokuja 2a | PL 42 | FI-00381 Helsinki | Sähköposti: etunimi.sukunimi@rudus.fi

Kierrätys ylijäämämaat Espoo Kulmakorpi

Rudus Kierrätyksen ylijäämämaiden toimipisteessä otetaan vastaan rakennuskohteista poistettavia maa-aineksia, joita ei voi hyödyntää kohteessa sellaisenaan.

Kierrätykseen hyödynnetään puhdas maa-aines (haitta-ainepitoisuudet alle Vna 214/2007 ohjearvojen), joka ei sisällä rakennusjätettä

  • Otamme maita vastaan pääkaupunkiseudun alueelta.
  • Huom! Emme ota vastaan puoliperävaunukuormia.


Puhtaaksi maa-ainekseksi luokitellaan
:

  • puhdas kitkamaa (saa sisältää hiekkaa, soraa, moreenia ja kiviä)
  • puhdas savimaa eli hyvin hienoainespitoiset mineraaliainekset savi ja siltti (hiesu ja hieta)

https://www.rudus.fi/tuotteet/kierratys/puhtaiden-maa-ainesten-vastaanotto

 

Ylijäämämaiden tuonti ja kiviainesten nouto samalla kertaa

Kulmakorven maa-ainesten vastaanottopaikassa toimii myös Ruduksen kiviainesten ottopaikka. Näin ollen maa-ainesten tuonti ja kiviainesten nouto sujuvat kätevästi ja polttoainetta säästäen samalla kertaa.


Katso myyjien yhteystiedot >

Kulmakorventie 85, 02820 Espoo
Puh. 020 447 7030
Aukioloajat
ma-to 7.30-11.30 ja 12-16, pe 7.30-11.30 ja 12-14.15