Yhteystiedot

Kiviaines Pohjois-Suomi

Oulun seudun kiviainestoimipisteet (Matinkallio, Leviämaa ja Annalankangas) on vuokrattu Kellola Rock Oy:lle >

Raahen seutu: ota yhteyttä Ruduksen Ammattimyyntiin (alla välilehti).Kiviainekset
Palvelukeskus Oulu
020 447 5015

Kiviainekset

Liiketoimintajohtaja Kiviaines Muu Suomi
Kiviainekset
Puolakka Kimmo
020 447 5206

Kiviainekset