Tilaa oikeanlaatuinen kiviaines salaojitukseen

Sadevesien aiheuttamat kosteusongelmat  voi torjua olemattomiin helpolla ja edullisella keinolla, valitsemalla rakenteiden alle rakeisuudeltaan ja puhtausasteeltaan oikeanlaatuisen kiviainestuotteen.

  • Kalliosepeli 5/16 on kalliosta murskattu ja seulottu kiviaineslajite kokoa 5-16 mm ja on hyvä valinta monille vettäläpäiseville rakennuspaikoille. Sitä on helppo lapiomiehen työstää ja koneellakin käsittely on vaivatonta. Tuotteesta on seulomalla poistettu hienoaines ja sitä käytetään normaalissa kuivatustilanteessa rakennuksen perusmuurin vastaisessa salaojituskerroksessa. Kalliosepelin vedenläpäisykyky on hyvä ja sitä voidaan käyttää myös pihan pintamateriaalina, jolloin hienoainesta ei kulkeudu jalkineiden mukana sisätiloihin.

  • Kalliosepeli 16/32 eroaa 5/16 kalliosepelistä karkeuden ja koon osalta. Samoin se on hieman hankalampaa työstää mutta hintasuhteeltaan isompirakeinen sepeli on hieman edullisempaa. Käyttökohteita ovat samat kuin pienempikokoisella kalliosepelillä eli sokkelin ympärys, terassin alustat, pihan pinnat ja sellaiset vaativat kohteet missä tarvitaan todella hyvää veden läpäisykyä.

  • Kapillaarikatkosepeliä voidaan käyttää salaojasepelinä, jolloin minimoidaan salaojaputkistoon valuavan hienoaineksen määrä ja vähennetään tontille toimitettavien kiviainestuotteiden lukumäärää.

Kumoa kapillaari-ilmiö

Kapillaari-ilmiö merkitsee tuntuvaa riskiä aina, kun rakennuksen pohjaratkaisu on maanvarainen tai kun ryömintätilaisessa ratkaisussa tuuletus ei ole varmuudella riittävä, jolloin saadaan kapillaarinen nousu katkaistua.

Kosteus siirtyy nopeasti kapillaarisesti ylös, jos valitaan väärä kiviaines täyttömateriaaliksi tai väärä kiviaineksen kerrospaksuus.

Kapillaarikatkokerroksen paksuuden on aina oltava vähintään 20 % suurempi kuin kerrokseen käytetyn kapillaarikatkokiviaineksen vedennousukorkeus. Ruduksen vesiseulotuilla kapillaarikatkosepeleillä saadaan kapillaarinen nousu katkaistua aiemmin, koska tuotteesta on pesty pois hienokiviaines ja silloin päästään pienempiin kerrospaksuuksiin.

Tuuletetuissa alapohjissa maanpinta peitetään 100…200 mm:n kerroksella kapillaarikatkokiviainesta, jolloin maaperästä tuleva kosteustuotto ryömintätilaan pienenee merkittävästi.

Sepelitilausten toimitustavat

Rudus verkkokaupan kiviainestuotteet toimitetaan valintasi mukaan nuppi- ja kasettiautolla sekä Uudenmaan alueella myös hihna- ja koura-autolla. Hihna-autotoimitus soveltuu hyvin rakennuksen sokkelin täyttämiseen, salaojituksiin sekä paikkoihin, minne lava-autoilta purkaminen on vaikeaa. Koura-autoa suositellaan kohteisiin, missä purku tapahtuu jonkin esteen yli. Nosturin kourien ulottuvuus on noin 10-15 metriä molemmille auton sivuille ja noin 10 metriä ylöspäin. Lue lisää soran, sepelin ja murskeen toimitustavoista.

Katso video, miten sepelit toimitetaan suoraan kohteeseen hihna-autolla.

Jaa somessa