Salaojat – terveen talon perusta

Rakentajan on hyvä muistaa, että maassa on aina vettä ja maaperä erittäin harvoin on niin kuiva etteikö siitä nousisi kosteutta. Niin raikasta ja virkistävää kuin elintärkeä vesi onkin, on sade-, juoma- ja jätevetenä rakentajan pidettävä se kurissa eli tiukasti ja tiiviisti erillään rakenteista sekä sisällä että ulkona.

Haitallisen kosteuden pääsy talon rakenteisiin estetään oikeilla suunnitteluratkaisuilla, kuten asianmukaisiin kiviaineksiin asennetuilla salaojilla. Rakennuksen perustusten ja sen ympäristön suojaaminen veden aiheuttamilta ikäviltä ja terveydelle haitallisilta vaikutuksilta on kokonaisuus, jossa ei kannata oikaista.

Salaojilla hallitaan maaperän kosteutta rakennusten lähellä

Rakennettava kohde joutuu monien eri säärasitusten alaiseksi. Kosteus voi nousta maaperästä rakenteisiin kapillaarisesti tai diffuusiolla vesihöyrymuodossa. Rakennuksen alapohjaa rasittavat pohjaveden pinnasta kapillaarisesti nouseva vesi sekä sade- ja valumavesistä aiheutuva vajovesi. Veden kapillaarinen nousu voi olla hienojakoisissa maa-aineksissa useita metrejä.

Kunnollinen salaojitus on osa perustusten kuivatusta. Uuden rakennuksen perustusten valmistuttua sen ulkopuolelle tehdään suunnitelman mukaiset salaojat. Salaojaputkien ympärille tarvitaan kiviainesta, joka johtaa vettä ympäröivästä maasta salaojaputkeen.

Perustat kuivina salaojien suunnittelulla

Hyvä suunnitelma sisältää oikeat materiaalit, joilla sade- ja sulamisvedet saadaan johdettua pois rakennuksen vierestä sekä kosteuden kapillaarinen nousu maaperästä rakenteisiin ja kosteuden tiivistyminen ryömintätilassa minimoitua.

Käyttämällä kuivatukseen asianmukaisia salaojasepeleitä:

  • Suojaat pohjarakenteen kosteus- ja homevaurioilta
  • Estät sade- ja muiden vesien tulon kellaritiloihin
  • Estät veden pääsyn anturan alle niin ettei routa pääse tekemään tuhojaan

Salaojat asennetaan yleisesti anturavalujen ja sokkelin teon jälkeen oikeaan tasoon ja kallistukseen. Kun salaojat on täytetty ja tasattu, voidaan olla suhteellisen varmoja, etteivät rakennuspaikan muut kaivuutyöt pääse vahingossakaan sekoittamaan hienokiviainesta salaojasepeliin. Toisaalta riippuu aina rakennettavasta kohteesta ja siihen liittyvistä ratkaisuista, asennetaanko salaojat ennen vai jälkeen anturanteon.

Katso salaojien asennuksen vaiheet.

Oikea kiviaines salaojien ympärille

Salaojiin käytettävän kiviaineksen tulee olla raekooltaan sellaista, että se läpäisee veden vaivatta mutta estää kaikkein hienoimman kiviaineksen kulkeutumisen salaojaputkistoon. Salaojaputken ympärille tulevan täyttökiviaineksen pääasiallinen tehtävä on johtaa vesi ympäröivästä maasta salaojaputkeen. Siksi salaojasepelin rakeiden välissä pitää olla tarpeeksi "ilmaa" eli huokostilaa, jotta vesi pystyy kulkemaan.

Salaojasepelillä ja kapillaarikatkosepelillä rakenteet pysyvät kuivina ja ehkäiset ennakolta kosteusvauriot. Kalliosepeli 5/16 sopii vettäläpäiseville rakennuspaikoille. Vesiseulottu kapillaarikatkosepeli sopii kohteisiin, joissa vaaditaan erityisen hyvää vedenläpäisykykyä.

Lue lisää salaojien kiviainesvalinnoista.

Salaojat kunnossa?

On hyvä tarkistaa rakennusten seinän vierustat vuosittain. Vaikka rakennusvaiheessa pinnan muotoilut ja asennukset olisi tehty oikeaoppisesti, vuosien varrella voivat maanpintojen korkeuserot muuttua tai routa nostaa tiivistettyä täyttömaata. Putkistot voivat olla tukossa ja voivat johtaa vedet salaojakerrokseen. 

Jos talossa on jäänyt rakennusaikana tekemättä kunnolliset ja riittävät sadevesijärjestelmät, kannattaa erityisesti tarkistaa, että pintavedet valuvat aina poispäin talosta. Tarpeen on myös huolehtia perustusten ja perusmuurin eli kellarin seinien kuivuudesta. Lue artikkeleita sade- ja sulamisvesien hallinnasta pihassa.

Jos ilmenee tarvetta salaojaremonttiin, silloin joudutaan kaivamaan perusta kaikkineen esiin. Tämä on hyvä hetki miettiä laajemmankin piharemontin tarvetta. Kun maamassoja kaivetaan ylös, on piha jo sopivasti myllätty. Näin samalla vaivalla ja kalustolla saa pihakin uuden ilmeen. Lue blogistamme 4 hyvää syytä sijoittaa pihaan.

Jaa somessa