Miten salaojitus tehdään - tarkista työvaiheet

Salaojat ja niiden rakentaminen laadukkailla kiviaineksilla on perusta terveelliselle asumiselle. Salaojaputkisto voi olla asennettu pelkkään perusmaahan tai se uupuu kokonaan, jolloin suuri perustuksen kosteus nousee kapillaarisesti rakenteita pitkin ylös tai siirtyy vesihöyrynä rakenteiden läpi tiivistyen jälleen vedeksi kohdatessaan lämpimän sisäilman. Siksi toimivat salaojat ovat edellytys, jotta voi asua terveellisessä rakennuksessa.

Salaojaputket sepeliin

Salaojitukseen kuuluvat työvaiheet vastaavan työnjohtajan tulee aina tarkistaa. Salaojaputket sijoitetaan salaojasepelikerrokseen eli suoraan anturan alapintatason alapuolella. Salaojaputki on reiällistä putkea ja sen tehtävä on kerätä rakenteen ympärillä kulkeva vesi sisäänsä, jotta vesi ei pääse rakenteisiin ja betonia pitkin rakennuksen seiniin.

1. Maaperään kaivetaan kaivanto, joka on 20–30 cm leveämpi kuin salaojaputken halkaisija. Kaivannosta kannattaa tehdä putkien lopullista asennuskorkeutta syvemmäksi.

2. Kun kaivanto on auki, sen pohjalle levitetään suodatinkangas, jotta maa-aines ei sekoitu salaojasepelin kanssa.

3. Salaojaputket asennetaan ojaan ja ne liitetään toisiinsa. Putket peitetään vähintään 20–30 sentin kerroksella salaojasepeliä. Jos kuivatustarve on suuri, sorakerros voidaan tehdä melkein maan pintaan asti.

4. Kaivannon pintamateriaaliksi voi käyttää kaivannosta kaivettua maa-ainesta.

5. Maa-aines tiivistetään kerroksina.

Huom. Salaojasepeliä käytetään myös "pehmikkeenä" kaikkien maahan upotettavien putkien kanssa. 

Joutsenmerkki-taloprojektin vinkit

Pariskunta Turussa pitää blogia projektistaan rakentaa Suomen ensimmäinen Joutsenmerkitty-talo. Heidän luvalla saamme jakaa myös muille rakentajille heidän vinkkinsä, esimerkiksi miten käytännössä voi säästää maatöissä ja maa-ainesten hankinnassa (murskeet, sepelit jne). 

1. Budjetoi tarpeeksi
Maa-aineksiin ja/tai maatöihin kannattaa budjetissa varautua riittävällä summalla. Summa vaihtelee riippuen tontin maaperästä, etäisyyksistä jne. Mutta kuitenkin – puhutaan helposti viisinumeroisista luvuista.

2. Etsi toimituspiste läheltä
Hyvä nyrkkisääntö on etsiä sorakuoppa/maa-ainespiste läheltä tonttia, sillä säästetään kuljetuskustannuksissa. Maa-aines ei maksa kovinkaan paljon per kuutio mutta sen kuljetus maksaa.

3. Valitse varma kumppani
Koita saada samalta toimittajalta sekä betoni että maa-ainekset. Tämä helpottaa käytännön asioita, kuten laskutus yhdellä asiakasnumerolla, sama toimitusosoite, yksi kontakti/tilaustaho
Näitä pieniä asioita arvostaa silloin kun on vauhti päällä tontilla, sillä maatöissä oli useampi taho (kaivurikuski, sorakuski, paaluttajat, apumiehet), jotka pitäisi saada suunnilleen samassa tahdissa työskentelemään.

4. Verkkokauppa laskureineen auttaa
Ruduksen verkkokaupassa selviää mitä hiekat, sorat, murskeet ja sepelit suunnilleen tulevat rahteineen maksamaan. Palveluun syötetään tarvittava tuote, (salaojissa yleensä kalliosepeliä eli 8-16 mm), arvio määrästä ja osoite. Sen jälkeen saa loppusumman ja voi tilata vaikka samantien.

Kohteeseen toimitettiin  talon + autotallin pohjiin yhteensä hieman yli 200 tonnia maa-aineksia, suurin osa 8-16 kapillaarikatko-soraa.

Lue lisää Joutsenmerkki-taloprojektista

Jaa somessa