Pienrakentajan kaivo-opas

Kaivoja tarvitaan jokaiseen pihaan keräämään ja ohjaamaan hulevesiä ja salaojavesiä. Kaivojen valintaan vaikuttaa muun muassa se, haluatko imeyttää hulevesiä maaperään tai hyödyntää vedet pihan kastelussa. Pieni kaivo-oppaamme havainnollistaa omakotitontin kaivoratkaisut pähkinänkuoressa.

Rännikaivo

Jos aiot hyödyntää kattovedet esimerkiksi kastelussa tai erilaisissa allasratkaisuissa, tarvitset rännin alle rännikaivon keräämään vedet. Rännikaivosta vedet johdetaan putkia pitkin kastelukaivoon. Jos haluat johtaa rännivesiä maanpinnan päällä vaikkapa kouruissa, valitse rännikaivon sijasta loiskekuppi.  

Sadevesikaivo

Sadevesikaivo toimii hulevesien keräyskaivona. Sadevesikaivoon voidaan kerätä pientalon kaikki hulevedet, niin pinta- kuin kattovedetkin. Sadevesikaivosta vedet johdetaan putkia pitkin perusvesikaivoon tai imeytysrakenteisiin.

Kastelukaivo

Kastelukaivo on innokkaan viherpeukalon ratkaisu sadevesien hallintaan. Kun käytät pihan omat sadevedet kasteluun, säästät paitsi selvää rahaa myös luontoa ja lähiympäristöä. Kastelukaivo voidaan mitoittaa halutun tilavuuden ja käytettävissä olevan tilan mukaan. Kastelukaivo toimii samalla kattoveden viivytyskaivona ennen sen ohjaamista hulevesiverkostoon.

 

Rudus imeytyskaivo kastelukaivo

Perusvesikaivo

Perusvesikaivo toimii pientalon tontin kokoavana kaivona. Siihen johdetaan tarvittaessa kaikki tontilla syntyvät salaojavedet ja hulevedet, ellei kattovesiä haluta ottaa talteen kastelukaivoon. Perusvesikaivon padotusventtiili estää veden takaisinvirtauksen pientalon omiin kuivatusjärjestelmiin. Perusvesikaivosta vedet johdetaan yleiseen hulevesiverkostoon.

Imeytyskaivo

Jos maaperä on otollinen hulevesien imeytykseen, voi tontille toteuttaa luonnollista vedenkiertoa edistävän imeytyskaivon. Siihen johdetut hulevedet imeytyvät avoimen pohjan kautta maaperään. Varmista ensin mm. maaperätutkimuksella, että maaperä soveltuu imeyttämiseen. Esimerkiksi savisilla tonteilla ja korkean pohjaveden alueella imeytys on mahdotonta.

Ilmastuskaivo

Rudus Ilmastuskaivo on tarkoitettu parantamaan puiden juurien ilmansaantia rakennetussa ympäristössä sekä imeyttämään hulevesiä niiden syntypaikalla. Puun ympärille voidaan laittaa useampi ilmastuskaivo. Kaivo asennetaan vettä hyvin läpäisevän hiekan tai soran varaan. Näin taataan hulevesien nopea imeytyminen maaperään. Kaivon ympärille tulee karkeaa mursketta, jotta ilmastusreiät eivät tukkeudu.

Jaa somessa