Betoroc-murske luonnonkiveäkin parempi

Betonin ja tiilen kierrätyksen lopputuotteena on Ruduksen kehittämä Betoroc-murske, joka on CE-merkitty tuote. Kierrätysmurske soveltuu hyvin maanrakentamiseen. Se korvaa luonnonkiven sekä teknisesti toimivasti että kustannustehokkaasti. Betorocilla voidaan korvata parhaita sora- ja kalliomurskeita esimerkiksi katu-, tie- ja kenttärakenteiden kantavissa sekä jakavissa kerroksissa. Murskeen tavallinen rakeisuusalue on 0/45 mm.

Betonimurskeella rakennettaessa voidaan saavuttaa luonnonkiveä parempi lopputulos, kun Betorocin tekniset ominaisuudet otetaan riittävästi huomioon. Tutkimuksissa tehtyjen havaintojen perusteella tien rakennekerrokset, joissa on betonimursketta kantavassa tai jakavassa kerroksessa, saavuttavat 13–15 vuoden jälkeen rakentamisesta noin 15–25 prosenttia suuremman kantavuuden kuin tavallisella kiviaineksella rakennetut rakennekerrokset.

Betoroc mukaan jo tarjouspyyntöön

Betorocin käytöstä saadaan infrarakentamisessa paras kustannushyöty, kun murskeen käyttö otetaan mukaan suunnitteluun jo projektin alkuvaiheessa ja yhdeksi vaihtoehdoksi tarjouspyynnössä. Rakennuttajan onkin syytä vaatia suunnittelijaa ottamaan tämä huomioon.

Kun luonnonkiviaines korvataan tarjouksessa 1:1 Betorocilla, saadaan selvää säästöä materiaalien hintaeron perusteella. Suunnitelmia voidaan hyvin myös myöhemmin soveltaa tai muuttaa betonimurskeelle, mutta tuolloin rakennuttajan saama kustannussäästö hupenee tai siirtyy ketjussa muille toimijoille.