Rudus julkisivuelementit vähähiiliset 1

Vähähiiliset julkisivuratkaisut talonrakentamiseen

Rudus tarjoaa erilaisia vähähiilisiä julkisivuratkaisuja ja -tuotteita talonrakentamisen tarpeisiin.

Vihreä betoni lehti ikoni

Betonireseptien, testivalujen ja prosessien kehitystyön tuloksena tarjolla on jo vähähiilisiä elementtituoteversioita erilaisilla päästöarvoilla tuotteen käyttökohteen sekä valmistuksessa käytettyjen vähähiilisten betonimassojen ja raudoiteteräksen mukaan. 

Tällä hetkellä Ruduksen vähähiilisillä Vihreä Betoneilla sekä vähähiilisellä teräksellä valmistettujen julkisivuelementtien päästövähennys liikkuu tuotteen mukaan välillä 31 % – 49 % referenssituotteeseen verrattuna.

Lähitulevaisuudessa julkisivuelementtien vähähiilisyydessä päästään seuraavalle tasolle 54 %:n päästövähenemällä, kun Ruduksen erittäin vähähiilisellä CEVO-betonilla valmistettu julkisivuelementtivalikoima saadaan markkinoille.

Seuraavassa on esimerkkilaskelmat päästövähennyksistä vähähiilisissä tuoteversioissamme. Esimerkit on laskettu toimittamistamme julkisivuelementtituotteista: Sandwich-seinäelementistä ja parvekelaattaelementistä.


Seinäelementti – Sandwich

EU:n keskimääräisellä sementillä valmistettuna: 100 % (vertailuarvo):

  • 50 %:n päästövähennys: Ruduksen CEVO-betoni sisäkuoressa ja Vihreä Betoni ulkokuoressa ja vähähiilinen teräs
  • 47 %:n päästövähennys: Ruduksen Vihreä+ Betoni ja vähähiilinen teräs
  • 34 %:n päästövähennys: Ruduksen Vihreä Betoni ja vähähiilinen teräs
  • 12 %:n päästövähennys: nykyisellä tavalla valmistettuna
Piirroskuvat sw elementti ja parvelelaatta

Parvekelaattaelementti

EU:n keskimääräisellä sementillä valmistettuna: 100 % (vertailuarvo): 

  • 49 %:n päästövähennys: Ruduksen Vihreä+ Betoni ja vähähiilinen teräs
  • 37 %:n päästövähennys: Ruduksen Vihreä Betoni ja vähähiilinen teräs
  • 11 %:n päästövähennys: nykyisellä tavalla valmistettuna

Tuotteiden päästölaskentaa tehdään esiverifioidulla ohjelmistolla, Quantis/GCCA:lla. Aiheesta lisää myöhemmin tällä sivulla.


Rudus julkisivuelementit vähähiiliset 2

Vähähiiliset tuotteet syntyvät jo suunnittelupöydillä

”Ei lennosta, vaan hyvällä tarkkuudella suunnitellen”: Rakennushankkeen koko suunnitteluosaamisen hyödyntäminen heti projektin alkuvaiheessa mahdollistaa entistä paremmin myös vähähiiliset julkisivutuotteet osana toimivaa elementtituoteratkaisua. Valmistuksen, toimivien tuotteiden ja kustannustehokkuuden optimoinnin metodeilla on mahdollista tuoda tietoisemmin myös vähähiilisyys osaksi elementtituotteita: hiilirasitukseen voidaan vaikuttaa esimerkiksi tarkastelemalla betonirakennepaksuutta, optimoimalla betonirakenne sekä käyttämällä erilaisia vähähiilisiä betoneja ja raudoitteita käyttökohteen mukaan.


Kysy lisää Ruduksen asiantuntijoilta:

Ota yhteyttä >

Pyydä yhteydenottoamme >


Osaamista ja kehittämisen resurssit, millä vastata muutoksiin

Elementtiosaamisemme punnitaan vähähiilisyysvaatimusten edessä ja ratkaisuhakuisella asenteellamme on nyt kysyntää. Koemme tehtäväksemme kuunnella asiakkaitamme herkällä korvalla sekä toimia tämän mukaan joustavasti, kohteen erityispiirteet huomioiden ja ”laittaa koko osaaminen peliin” uutta innovoiden ja ratkaisuja pilotoiden yhteistyössä asiakkaiden ja heidän osaamisensa kanssa.

Päästöjen vähentämisen menetelmät nyt ja myöhemmin on kehitystyömme kulmakivet. Ruduksen omaan kehitystyöhön osana maailmanlaajuisesti toimivan emoyhtiö CRH:n tutkimushankkeita ja kansainvälisen osaamisen verkostoon on hyvä nojata. Apu on niin sanotusti lähellä, jos ja kun matkan aikana eteen tuleviin pulmiin haetaan ratkaisuja laajemminkin.


Ympäristöseloste EPD kertoo enemmän kuin hiilidioksidi-ekvivalentti

Tuotteen tai tuoteryhmän aiheuttamaa ympäristökuormitusta tuotteen elinkaaren eri vaiheissa kuvaamaan Ruduksella on käytössä ympäristöseloste, ns. Self Declaration EPD(*. Luotettava EPD vaatii pätevän esiverifioidun ohjelmiston, jonka lähtötiedot on tarkistettu kolmannen osapuolen toimesta etukäteen. Ruduksella on käytössä Quantis/GCCA ja se soveltuu sekä valmisbetonin että betonituotteiden laskentaan.

(* EPD = Environmental Product Declaration

Hiilidioksidi ei ole ainoa ympäristöindikaattori. EPD:n edut ovat siinä, että se huomioi laskentaan mukaan myös rehevöitymisen, happamoitumisen, otsonin, vesistöjen käytön, energian, jätteet, myrkyllisyyden (vesi / ihminen / muu ympäristö) ja raaka-aineiden käytön.

Kysy lisää ympäristöselosteesta:

Katso verifioidut ympäristöselosteet:


Betonituotteet kiertävät uusiokäyttöön

Osana kestävän rakentamisen ratkaisua betonituotteet ovat jopa 100 % kierrätettäviä. Pitkän elinkaarensa päätteeksi tuotteet puretaan ja betoni toimitetaan betoninkierrätykseen, jossa se saa uuden elämän esimerkiksi Betoroc®-betonimurskeena luonnonkiviaineksen sijaan sekä raaka-aineena pihakivien ja lähitulevaisuudessa myös valmisbetonin valmistuksessa. 

Betonirakenne ja elinkaarensa päätteeksi murskattu betoni toimivat myös hiilinieluna. Kun betoni murskataan, sen pinta-ala kasvaa ja hiilinielu voimistuu: parhaimmillaan betonimurske pystyy sitomaan jopa puolet betonin raaka-aineen, sementin, valmistuksessa aiheutuneista hiilidioksidipäästöistä. Tämän karbonatisaatioprosessin myötä Betoroc-betonimurske on todennetustikin hiilinegatiivinen rakennusmateriaali, ja sen käytöllä voidaan myös säästää neitseellisiä luonnonkiviaineksia sekä parhaimmillaan tuotteen ominaisuuksien ansiosta pienentää materiaalimenekkiä.

Rudus betoroc betonimurske2

Muut vähähiiliset elementtituotteet

Rudus tarjoaa talonrakentamiseen myös muita elementtituotteita vähähiilisinä. Tuote-esimerkkilaskelmissa verrattuna referenssituotteisiin (EU:n keskimääräisellä sementillä valmistettuna): 

  • Elpo-hormielementillä päästövähenemä 29 % (CEVO-betonilla 55 %)
  • Porraselementillä päästövähenemä 24 % (CEVO-betonilla 41 %)

Lisäksi erittäin vähähiilisillä CEVO-pihakivillä on toteutettu vastuullisesti jo useamman kohteen piha-alueet: vähemmän ympäristöä kuormittavan CEVO-kivien päästövähennys on 57 % verrattuna vuonna 2020 valmistettuihin kivituotteisiin.