Lamminrahkan koulukeskukseen erittäin vähähiilisiä CEVO-pihakiviä: "Vähähiilisyys yksi hankinnan kriteeri”

Kangasalan uuden Lamminrahkan koulukeskuksen monipuolinen piha kuten itse koulurakennuskin on suunniteltu sekä toteutettu kestävästi ja elinkaariviisaasti.
– Elinkaariviisaassa rakentamisessa teemme ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia ratkaisuja. Tämän vuoksi meillä on yhtenä hankinnan kriteerinä vähähiilisyys, toteaa kehitysjohtaja Miimu Airaksinen SRV:ltä.

Lamminrahkan koulu valmistui elokuun alussa. Kolmikerroksisessa rakennuksessa on tilat päiväkodin 140 lapselle ja 0–6 -luokkien 665 lapselle. SRV vastasi koulun toteuttamisesta projektinjohtourakoitsijana.
– SRV:lle tärkeitä tekijöitä materiaalien valinnassa ovat vähähiilisyyden lisäksi pitkäaikainen kestävyys, energiatehokkuus sekä helppo huollettavuus. Lisäksi pidämme tärkeänä kierrätetyn materiaalin osuutta, Miimu Airaksinen kertoo.

Cevo lamminrahka rudus 8492 950x500

Kuva: Lamminrahkan koulukeskus valmistui kesän lopussa Kangasalalle. Osana koulukeskuksen pihakiveystä käytettiin Ruduksen vähähiilisiä CEVO-pihakiviä 1 450 neliön verran. Niiden päästövähennys on 57 prosenttia verrattuna vuonna 2020 valmistettuihin tuotteisiin.


Lamminrahkan koulukeskus on tämän strategian mukainen. Projektissa yhdistyi eri osapuolien yhteinen tahtotila ottaa ympäristöasiat vakavissaan huomioon.
– Kangasalan kaupunkirakenteen kehittämisessä korostuvat luonto- ja ympäristöarvot. Sen vuoksi myös tässä hankkeessa pidetiin luonnonmukaisia ratkaisuja tärkeinä, toteaa maisema-arkkitehti MARK Krista Muurinen Maanlumo Oy:stä.

Osana koulukeskuksen pihakiveystä onkin käytetty Ruduksen vähähiilisiä CEVO-pihakiviä (The Carbon evolution of concrete). Niiden päästövähennys on 57 prosenttia verrattuna vuonna 2020 valmistettuihin tuotteisiin.
Lamminrahkan koulupihaan CEVO-kiviä asennettiin peräti noin 1 450 neliötä. Käyttämällä tämän verran CEVO-kiviä saavutetaan CO2-vähennys, joka vastaa Toyota Corolla Hybridillä ajettavaa noin 145 000 kilometrin matkaa.
Lamminrahkan koulukeskus, liikuntapuisto ja Kyläpuun aukio muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jonne Rudus toimitti päällystyskiviä kaikkiaan lähes 5 000 neliötä ja reunakiviä noin 1 500 metriä. Kaikkien kolmen alueen ympäristöurakoitsijana toimi TerraWise Oy.

Projektissa yhdistyi eri osapuolien yhteinen tahtotila ottaa ympäristöasiat vakavissaan huomioon.

Leikin, liikunnan ja oppimisen piha

Krista Muurisen mukaan tilaaja toivoi yhtenäistä pihaa, jonne sijoittuisi monipuolisesti leikin, liikunnan ja ulko-opetuksen paikkoja.
– Tavoitteena oli tuoda luonto osaksi pihaympäristöä ja näin vahvistaa lasten jokapäiväistä luontokosketusta. Laaja piha-alue mahdollistaa rikkaan ja vaihtelevan ympäristön unohtamatta tyhjän tilan ja rauhoittumisen paikkoja, Muurinen kuvaa.

Koulun tontilla säilytetty metsä sekä hulevesi- ja oleskelualueet on suunniteltu osaksi oppimisympäristöä. Kasvillisuus on monimuotoista, puu-, pensas- ja perennaistutuksia täydentävät niityt ja lahopuuaidat. 
Kiveyksiä on käytetty rakennuksen välittömässä läheisyydessä sisäänkäyntien yhteydessä.

Cevo lamminrahka rudus 8427 950x500

Kuva: Vähähiiliset CEVO-pihakivet vastaavat ulkonäöltään ja laadultaan täysin perinteisiä pihakiviä. Myös työmaan kannalta niiden käyttö on yhtä helppoa. CEVO-pihakivet ovat nyt tuotekehitykseltään täysin valmis tuote ja niitä voidaan tuottaa teollisessa mittakaavassa.


– Maanlumossa kehitämme osaamistamme jatkuvasti koko ajan päivittyvien ympäristötavoitteiden mukaisesti. Kokeilemme mieluusti uusia suunnitteluratkaisuja ja tuotteita, Muurinen toteaa.
CEVO-pihakivet olivat hänelle jo entuudestaan tuotenimeltään tuttuja. Kun CEVO-kiviä ehdotettiin tilaajalle keväällä 2023, myös Maanlumossa oltiin niiden kannalla.
– Ne soveltuivat käyttötarkoitukseensa erinomaisesti ja vastasivat kohteen suunnittelun arvoja, Muurinen sanoo.

CEVO-pihakivet soveltuivat käyttötarkoitukseensa erinomaisesti ja vastasivat kohteen suunnittelun arvoja.

Yhteistyötä ja tietoa vaaditaan

Koulukeskus sijaitsee keskeisellä paikalla Lamminrahkan keskustassa, Kyläpuunaukion torin ja liikuntapuiston vieressä. TerraWise vastasi koulun piha-alueiden sekä toriaukion ja liikuntapuiston rakentamisesta.
TerraWisen tavoitteena on olla vähäpäästöisemmän infra- ja ympäristörakentamisen edelläkävijä. Yhtiö pilotoikin tämän vuoden aikana hiililaskentaa väyläviraston ohjeiden mukaisesti.
– Vähähiilisen rakentamisen edistäminen vaatii vahvaa yhteistyötä, avoimia tietokantoja ja läpinäkyvyyttä suunnittelijoiden, rakennusyritysten, materiaalinvalmistajien, sääntelyviranomaisten ja tutkijoiden välillä, TerraWisen toimitusjohtaja Tuomas Saarinen painottaa.

Cevo lamminrahka rudus 8280 950x500

Kuva: TerraWise vastasi koulukeskuksen piha-alueiden sekä toriaukion ja liikuntapuiston rakentamisesta. Yhtiön tavoitteena on olla vähäpäästöisemmän infra- ja ympäristörakentamisen edelläkävijä.
– Materiaalien toimittajilla on suuri merkitys kehittämällä ja tarjoamalla vähähiilisempiä tuotteita, toimitusjohtaja Tuomas Saarinen toteaa.


Sekä Saarinen että Airaksinen korostavat materiaalintoimittajien merkitystä.
– Suosimme vähähiilisiä ja pitkäaikaisia ratkaisuja, jotka kestävät aikaa. Usein kehitämme ratkaisuja yhdessä kumppaneidemme kanssa. Materiaalinvalmistajalla on uusin tieto materiaaleista ja niiden ominaisuuksista. Siksi on hyvä pohtia jo varsin aikaisessa vaiheessa erilaisia vaihtoehtoja kohteen toteuttamiseksi, Airaksinen toteaa.
– Materiaalien toimittajilla onkin suuri merkitys kehittämällä ja tarjoamalla vähähiilisempiä tuotteita, Saarinen jatkaa.
– Hiililaskennassa olisi suurta hyötyä, jos kaikki valmistajat pystyisivät toimittamaan ympäristötuoteselosteen, jonka pohjalta tuotteita voitaisiin vertailla objektiivisemmin.

Materiaalinvalmistajalla on uusin tieto materiaaleista ja niiden ominaisuuksista.

Kotimaisuus on vähähiilisyyttä

Saarisen mukaan rakennuttajat ovat toistaiseksi edellyttäneet urakoitsijoilta melko maltillisia ympäristövaatimuksia.
– Tilaajien tiukemmat vaatimukset ulottuisivat tilaajavetoisemmin hankintaketjun loppuun asti, Saarinen toteaa.

Cevo lamminrahka rudus 8380 950x500

Kuva: Lamminrahkan koulukeskus, liikuntapuisto ja Kyläpuun aukio muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jonne Rudus toimitti päällystyskiviä kaikkiaan lähes 5 000 neliötä ja reunakiviä noin 1 500 metriä.


Ruduksen CEVO-pihakivet valmistetaan Orimattilan betonituotetehtaalla. Saarisen mukaan tuotteiden kotimaisuus on merkittävä asia myös ympäristön kannalta.
– Suunnitteluratkaisuissa olisi tärkeää huomioida esimerkiksi pihakalusteiden kotimaisuus, jotta lyhyiden kuljetusmatkojenkin ansiosta saataisiin päästöjä vähennettyä.

Ruduksen Pihakivet ja maisematuotteet -tuoteryhmäjohtajan Antti Sirénin mukaan vähähiiliset CEVO-pihakivet on nyt tuotekehitykseltään täysin valmis tuote ja niitä voidaan tuottaa teollisessa mittakaavassa. Lamminrahkan koulukeskuksen 1 450 neliön onnistunut kivetys on hyvä esimerkki.
– Rudus on ehdottomasti vähähiilisten pihakivien edelläkävijä, varsinkin näin isossa mittakaavassa. Nyt keskitymme valikoiman laajentamiseen.


Erittäin vähähiilinen CEVO

 • Uuden sukupolven CEVO-betoni: The Carbon evolution of concrete – usean vuoden kehitystyön tulos ja osa emoyhtiö CRH:n tutkimushanketta. Suomen lisäksi kehitystyötä on tehty Hollannissa, Englannissa ja Belgiassa
 • CEVO-pihakivien päästövähennys on 57 % verrattuna vuonna 2020 valmistettuihin tuotteisiin
 • CEVO-betonin valmistuksessa on valtaosa sementistä korvattu muilla vähäpäästöisillä sideaineilla
 • CEVO-kivet valmistetaan CEVO-betonista, jota tällä hetkellä voidaan käyttää kaikissa Orimattilan betonituotetehtaalla valmistettavissa päällystekivissä ja -laatoissa
 • Pihakivi ei eroa ulkonäöltään ja laadultaan mitenkään tavanomaisista betonisista pihakivistä, myös työtapa on sama
 • Rudus on tehnyt pitkäjänteistä työtä vähähiilisen betonirakentamisen edistämiseksi. Se kehitti jo kymmenen vuotta sitten Vihreä Betonin, jossa sementtiä korvataan muun teollisuuden sivuvirroilla

Lamminrahkan koulukeskus, Kangasala

 • Rakennuttaja: Kangasalan kaupunki
 • Päiväkodin ja esiopetuksen ryhmät sekä perusopetuksen luokat 1-6, iltaisin ja viikonloppuisin harrastusryhmien ja seurojen käytössä
 • Arkkitehtisuunnittelu: Verstas Arkkitehdit
 • Pihasuunnittelu: Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy
 • Projektinjohto ja rakennusurakoitsija: SRV Rakennus Oy Pirkanmaa
 • Maanrakennusurakka: TerraWise Oy
 • Rakennusaika: 11/21–7/23
 • Bruttopinta-ala: 11 000 neliömetriä
 • Kustannusarvio: 36 miljoonaa euroa

Ruduksen toimittamat pihatuotteet koulukeskuksen pihaan

 • CEVO Betonilaattaa 418x208x80 eri väreissä yhteensä 1 450 neliötä
 • Golfkiveä ja Kartanonoppaa yhteensä noin 500 neliötä

Lisätietoja:

Markkinointipäällikkö Iia Suikki
Rudus Oy, maisematuotteet
020 447 4660
iia.suikki(at)rudus.fi


Teksti: Leena-Kaisa Simola
Kuvat: Marjaana Malkamäki

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit