Rudus julkisivuelementit vähähiiliset 1

Ympäristöseloste EPD kertoo enemmän kuin hiilidioksidi-ekvivalentti

Tuotteen tai tuoteryhmän aihettama ympäristökuormitus voidaan kuvata joko CO2-päästöillä tai kokonaisvaltaisemmalla ympäristötuoteselosteella (EPD = Environmental Product Declaration). 

Ympäristöseloste EPD kuvaa tuotteen tai tuoteryhmän aiheuttamaa ympäristökuormitusta tuotteen elinkaaren eri vaiheissa.​ Siinä huomioidaan laajasti hiilidioksidipäästöjen lisäksi myös muita ympäristöindikaattoreita, kuten 

rehevöityminen • happamoituminen • otsoni • vesistöjen käyttö • energia • jätteet • myrkyllisyys (vesi/ihminen/muu ympäristö) • raaka-aineiden käyttö

  • Luotettava EPD vaatii pätevän esiverifioidun ohjelmiston​
  • Ruduksella on käytössä Quantis/GCCA​ (Global Cement and Concrete Association)​
  • Soveltuu sekä valmisbetonin että betonituotteiden laskentaan​

Verifioidut ympäristöseloste EPD:t

Tällä hetkellä on saatavilla muutamasta talonrakennustuotteesta viralliset verifioidut eli kolmannen osapuolen varmistamat EPD-selosteet. Seloste on laaja kuvaus millainen tuote ja tuotantoprosessi on kysymyksessä sekä tuotteen ympäristökuormituslaskenta ja ympäristövaikutukset.


Projektikohtaiset ympäristövaikutukset

Laskemme tuotteille projektikohtaiset ympäristövaikutukset pyydettäessä. Nämä eivät ole kolmannen osapuolen verifioimia.

Kysy lisää / tilaa: 

  • Omalta myyjältäsi
  • Myynnin yhteystiedot > 

  • Projektipäällikkö Harri Kinnunen,
    harri.kinnunen(at)rudus.fi, 020 447 4472