Julkisivuelementit ja vastuullisuus 4

Turvalliset ja vähähiiliset julkisivuratkaisut vastuullisuustekojen ytimessä

Rudus on vahvasti mukana entistä kestävämmän rakentamisen matkaa tarjoamalla vastuullisia rakentamisen ratkaisuja.

Rudus haluaa olla osa kestävää rakentamista tarjoamalla korkealaatuisia ja pitkäikäisiä tuotteita sekä toimia luotettavasti, turvallisesti ja ympäristövastuullisesti. Autamme asiakkaitamme heidän omissa tavoitteissaan kohti hiilineutraalia rakentamista ajattelemalla uudelleen ja innovoiden uusia ratkaisuja sekä hyödyntämällä emoyhtiömme, maailmanlaajuisen rakennustuotekonserni CRH:n, kehitystyön resursseja ja lopputuloksia. 

Toimintamme puitteet ovat mahdollistaneet jo pitkään jatkuneen kehitystyön tuotteiden valmistamisesta ja kuljetuksesta aiheutuvien ympäristökuormien vähentämiseksi.


Betonireseptien kehittäminen

Betonista valmistetuissa talonrakennustuotteissa vähähiilisten ratkaisujen menetelmiä ovat tällä hetkellä nykyisten betonireseptien kehittäminen: Ruduksella tehdään omaa kehitystyötä ja testausta sekä pilotteja niin omissa kuin asiakkaiden kohteissa. Omaa tutkimusta toteutetaan osana emoyhtiö CRH:n tutkimushankkeita useassa Euroopan maassa. Lisäksi Rudus on aktiivisesti mukana erilaisissa yhteistyö- ja tutkimushankkeissa. 

Julkisivuelementit ja vastuullisuus 5

CEVO-betonilla lähitulevaisuudessa betonirakenteita jopa 70 % pienemmillä päästöillä

Rudus tarjoaa tällä hetkellä talonrakentamiseen vähähiilisiä seinä- ja parvekelaattaelementtejä, joiden päästövähenemä voi olla jopa 49 % verrattuna referenssituotteeseen muun muassa sen mukaan mistä tuotteesta on kyse ja mitä vähähiilistä betonia ja terästä valmistuksessa käytetään. 
Muita vähähiilisiä talonrakentamisen elementtituotteitamme ovat Elpo-talotekniikkaelementit, porraselementit ja maisematuotteet; esimerkiksi CEVO-pihakivillämme on rakennettu vastuullisesti piha-alueita useassa kohteessa.

Lähitulevaisuudessa julkisivuelementtien vähähiilisyydessä otetaan seuraavat merkittävät askeleet, kun erittäin vähähiilisellä CEVO-betonilla valmistettu julkisivuelementtivalikoima saadaan markkinoille: julkisivutuotteen päästöjä saadaan silloin vähennettyä parhaimmillaan 54 %:a. 

Ruduksen vähähiilisin betoni, CEVO-betoni, on usean vuoden kehitystyön tulos osana emoyhtiö CRH:n tutkimushanketta, ja sijoittuu vähähiilisyysluokituksen haastavimpaan GWP.40-päästöluokkaan.


Optimoinnilla merkittäviä vähennyksiä

Elementtituotteiden optimoinnilla suunnitteluvaiheessa on merkitystä: Elementtien optimoinnilla voidaan saada merkittäviä vähennyksiä tuotteiden hiilijalanjälkeen. Tehokkain optimointi kohdistuu betonin laatuun ja määrään, ja suurin vaikutus päästövähenemään saadaan, kun valitaan optimoitu rakenne, vähähiilinen betoni ja teräs. 


Kysy lisää Ruduksen asiantuntijoilta:

Ota yhteyttä >

Pyydä yhteydenottoamme >


Julkisivuelementit ja vastuullisuus 2

”Terveenä kotiin joka päivä!” – Turvallisuutta kaikissa tilanteissa

Tuoteturvallisuus ja suurien elementtien turvallinen käsittely on aina lähtökohta ja kiinteä osa tuotteitamme. Turvalliset julkisivuelementit syntyvät jo suunnittelupöydillä ja ovat piirrettyinä suunnitelmiin. Elementtien osaajana tiedämme turvallisten toteutusten koko kirjon niin tuotantoympäristöissä ja tehdasalueillamme kuin tuotteiden kuljetuksissa sekä asennuksissa työmaalla. Lisäksi toimintamme turvallisuuskulttuuria ja -käytäntöjä hiotaan kaiken aikaa turvallisuusperehdytyksissä, -keskusteluissa ja pienryhmissä, joita järjestetään sekä omalle väelle että alihankkijoillemme.


Esivalmistellut elementit nostavat laatua ja turvallisuutta

Pitkälle esivalmistellut julkisivuelementit nostavat entisestään elementtituotteiden laatua ja lisäävät turvallisuutta työmaalla. Kun elementit on valmistettu, varusteltu ja viimeistelty hallituissa tehdasolosuhteissa, rakennuksen ulkovaippa saadaan kerralla tiiviiksi ja monia turvallisuusriskejäkin sisältäviä runkoasennuksen vaiheita jää kokonaan pois.


Yhteisellä vastuullisuuden tiellä

Talonrakentamisen ja julkisivuliiketoiminnan on helppo liittyä Ruduksen yhteiseen vastuullisuuteen. Koko Rudukselle vastuullisuus on suunnannäyttämistä ja konkreettisia tekoja niin työturvallisuuden, ympäristövastuun, kiertotalouden kuin avoimen, monimuotoisen ja arvostavan työkulttuurinkin edistämisessä.

Julkisivuelementit ja vastuullisuus 3

Luonnon monimuotoisuuden tukeminen toimintatapana jo yli 10 vuotta

Erityisen tyytyväisinä voimme kertoa Ruduksen tekemästä työstä ja tuesta luonnon monimuotoisuuden eteen, jota on toteutettu yhtiössä edistyksellisesti jo yli 10 vuoden ajan LUMO-ohjelman puitteissa. Ja tämä työ jatkuu. Rudus oli aktiivisesti mukana toteuttamassa alalle Rakennusteollisuus RT:n biodiversiteettitiekarttaa, joka julkaistiin loppusyksystä 2023. Noin vuotta aiemmin Rudus sitoutui kansainvälisen SBTN-verkoston (SBTN = Science Based Target for Nature) tieteeseen perustuviin luontotavoitteisiin. Kun LUMO-ohjelmassa on pureuduttu suoran, oman toiminnan luontovaikutuksiin, niin nyt tiedeperusteiset luontotavoitteet tuovat tarkasteluun myös toimitusketjut ja niiden globaalit sekä paikalliset luontovaikutukset.


Tutustu Ruduksen vastuullisuuteen: