Luotokiven ladontamallit ja -ohjeet


Luotokivillä voi tehdä eläväreunaista kiveystä, mutta myös suorat reunat onnistuvat kiviä leikkaamatta. Ladontamalleissa on esitelty Luotokiven perusladonta, joka koostuu kolmesta kivestä. Toistamalla tätä kivikuviota muodostuu kaunis Luotokiveys. Ohjeissa esitellään myös vaihtoehto suorareunaiselle käytäväladonnalle. Sama malli toimii, jos kiveys aloitetaan kiinteästä rakenteesta, kuten talon seinä tai terassi. 

Luotokivi suoralla reunalla