Reunustuksilla ja rajauksilla sidot kokonaisuuden yhteen

Kokonaisilmeen viimeistelevät reunustukset on hyvä ottaa huomioon jo pihasuunnittelun alkumetreillä. Reunus- ja muurikivillä on merkittävä tehtävä pihan eri toiminta-alueiden rajaajana. Reunakivet tukevat askellettavan kiveyksen reunaa ja pitävät sen kestävänä.

Reunukset suojaavat kasvillisuutta, ohjaavat etenemistä ja ehkäisevät luiskissa maata sortumasta. Pihan hoito helpottuu, eikä nurmikon ja istutusalueiden reunoja tarvitse kantata siistin rajauksen aikaansaamiseksi.

Reunakivillä saadaan tehtyä pieniä korkoeroja päällystealueille. Rajatut alueet tekevät pihasta jäsennellyn ja ryhdikkään. Ne luovat myös kauniin viimeistelyn koko kiinteistölle.

Onnistujan askeleet reunuksen suunnitteluun

  1. Piirrä suunnitteluvaiheessa rajausten muodot mittakaavaan pihan pohjapiirroksen kanssa. Mittakaavainen piirros auttaa laskemaan minkä verran ja minkä muotoisia reunuskiviä tarvitset.
  2. Sido reunuksen suunnittelu kulkemaan käsi kädessä rajattavien alueiden pintojen suunnittelun kanssa. Esimerkiksi varsinainen askellettava kiveys saa suojan lisäksi lisäilmettä erilaiseksi suunnitellun reunuksen myötä. Kun taas nurmikosta nousevien terassien ja muurien juureen kannattaa käytännön syistä suunnitella rajaushelpottamaan ruohonleikkaamista. Koristesorat kannattaa myös reunustaa, etteivät ne leviä pitkin pihaa.
  3. Ota huomioon maantasaiseen korkoon asennettavan reunakiven mahdollisuudet luoda lisätilaa ahtaisiin väyliin tai vastaavasti korotetun reunuksen vaatima tila suhteessa käytettävään pinta-alaa.
  4. Tunnista maaston vaatimukset. Suunnittele aina järeämpi upotettava betoni- tai graniittikivireunus, jos tarvitset voimakasta tuentaa myös maamassoihin, kuten rinteen alareunaan. Maahan osittain tai kokonaan upotettavat reunukset antavat kunnon tuen maastoa myötäilevälle kiveykselle.
Tutustu kuvan tuotteisiin

Pihan rajauksien suunnittelu

Tilaa verkkokaupasta

Ohjaa luonnonvesiä reunuksilla ja reunakouruilla

Hyvällä reunusten suunnittelulla voidaan vaikuttaa merkittävästi veden virtaukseen puutarhassa. Kourukivillä ja kiveysten reunusten korkojen avulla sadevettä ohjataan oikeaan suuntaan. Tärkeää on aina juoksuttaa vedet poispäin rakennusten perustuksista. Naapurin puolellekaan vesiä ei saa päästää.

Pihakaivot ovat yleisesti veden virtauksen kohde, mutta olisiko järkevää ohjailla osa sadevedestä puutarhan kasvillisuuden hyödyksi? Kourulaattaa voidaan käyttää sadevesien ohjaamiseksi pois kiveyksiltä. Toisaalta sen avulla estetään myös liiallisen veden kertymistä istutusten multaan. Kourulaatta toimii kiveyksen reunaan asennettuna kiveyksen ja istutusalueen siistinä rajaajana, tukena ja vesiä johdattavana kouruna.

Vesiä voidaan ohjata myös kiveyksen kaadoilla reunakiviä vasten ja kuljettaa niiden avulla paikkaan, jossa vesi napataan talteen. Ohjesääntönä kallistuksiin on, että sitä olisi metrin matkalla 2 cm, käytännössä tämä tarkoittaa 2% kaltevuutta.

Reunakivilinjoihin voi jättää myös aukkoja kohtiin, joista veden halutaan ohjautuvan linjan toiselle puolen esimerkiksi kastelua runsaasti vaativalle alueelle. Aukkojen kohdalla kiveyksen pintaa on syytä kallistaa reilummin, jotta vesi ohjautuu tehokkaasti sinne, minne sen on suunniteltu virtaavan.

Puutarhan kastelua silmällä pitäen voit ohjata vedet kourua pitkin kasteluvesille tarkoitettuun vesialtaaseen. Vähennät konkreettisesti vesijohtoveden kulutusta puutarhan hoidossa.

Kestävyyttä ja tarkkaa tilasuunnittelua

Reunukset ovat tärkeä osa varsinaista kiveystä. Ne pitävät kiveyksen paikoillaan. Varsinkin pienillä kivillä ladottu pinta purkautuu helposti ilman reunustusta.

Reunakivillä estetään esimerkiksi tontille tuovan ajoväylän reunan notkahtamista ojaan. Itse reunus vaatii tuennan sivuttaissuunnassa, joten reunuskiviä tukevalle asennusmassalle pitää jättää riittävästi tilaa myös luonnonmaan puolelle.

Maantasaisella reunuksen korkeudella luodaan hyvän tuen lisäksi myös lisätilaa usein ahtaisiin ajoväyliin. Ohjataksemme tiukan paikan peruuttelua ja turvallisempaa pihaan kulkua, voimme nostaa reunuksen korkeutta vastaavasti ylemmäksi.

Reunakieveys

Istutusten ylläpito helpottuu rajaamalla

Kukkapenkkien ja istutusalueiden rajaaminen reunuskivillä vähentää rikkaruohojen kitkemistä. Myös nurmikon leikkuu sujuu vaivattomammin reunustamalla. Ruohonleikkurin rengas voidaan ohjata reunusta pitkin ja nurmikko saadaan leikattua ilman jälkeen jääviä tupsuja.

Puiden ympärillä voidaan myös käyttää kivireunuksia. Niillä saadaan kaunis puuta suojaava rajaus ympyrän muotoon ladottavilla reunakivillä.

Tutustu kuvan tuotteisiin

Pihan reunuksien suunnittelu

Tilaa verkkokaupasta

Jaa somessa