Valaminen ja jälkihoito

Laadukas betonirakenne saavutetaan oikealla betonin valinnalla, laadukkaalla työsuorituksella työmaalla ja valuolosuhteiden hallinnalla.

Perustuksien valaminen

Kun perustuksien rakentamisessa on saatu maatyöt tehtyä sekä muottityöt valmiiksi ja koittaa valupäivä, kannattaa työmaa valmistella huolellisesti. Ohessa vinkit, joilla onnistut perustuksien valamisessa.

Noudata viranomaismääräyksiä ja suunnittelijan tekemiä ohjeistuksia: Suunnittelija tekee perustussuunnitelman ja määrittelee lujuuden ja rasitusluokat betonille, joka on määritelty viranomaismäärityksin. Tilatessasi betonia, ota nämä asiat huomioon.

Suunnittele turvalliset olosuhteet betonin käsittelylle: Huomioi, että betoni on emäksinen aine, eikä se saa koskea paljasta ihoa. Puuvillahanskat ja haalarit ovat huonoja työvaatteita betonin käsittelyyn, hanki siis suojaavat asusteet ja silmäsuojat ennen työn aloittamista. Varmistathan myös, että kulkureitit ovat turvalliset ja betoniauto pääsee paikalle. Esimerkiksi talvella tien on oltava hiekoitettu.

Muista varautua tiivistykseen! Betoni pitää aina tiivistää ja se tulee tehdä huolella, jotta betonirakenteesta tulee luja ja tiivis. Jos sokkelirakenteisiin jää ns. rakkuloita, voi sokkeleihin tulla pakkasvaurioita. Ylimääräinen ilma saadaan betonista pois tiivistämällä betoni, eli niinsanotusti vibraamalla. Vibraaja täytyy muistaa tilata erikseen paikanpäälle.

Valitse muotti, joka kestää valupainetta: Jos muotti ei kestä painetta, sokkelista tulee kiero. Tämä vaikeuttaa rakentamista jatkossa ja saattaa jopa jäädä näkyviin. Varmista vastaavalta mestarilta, että muotti on varmasti asianmukainen ja että muotti on tuettu riittävän hyvin. Valmiit sokkelimuotit takaavat helpommin onnistumisen kuin esimerkiksi puusta ja laudasta itse tehdyt muotit.  Puiset muotit antavat helpommin periksi ja saattavat muuttaa anturan muotoa. Valmiiksi tehdyt muotit ovat tavarantoimittajan mitoittamia ja kestävät painetta. 

Saatavilla on myös betonisia muottivaluharkkoja, jotka ladotaan paikoilleen ja valetaan sen jälkeen täyteen betonia. Muottiharkko toimii nimensä mukaisesti muottina ja jää valun jälkeen osaksi sokkkelia. Muottia ei tarvitse purkaa eikä tontille synny ylimääräistä jätettä puretuista valumuoteista. Harkkoja käyttämällä säästetään niin aikaa kuin materiaalejakin.

Valaminen ja jälkihoito

Jälkihoito

Valettu betoni on jälkihoidettava eli pidettävä kosteana ja suojattuna, koska betonin kovettuminen vaatii kosteutta ja liian nopea kuivuminen kasvattaa halkeiluriskiä. Jälkihoitotoimenpiteet riippuvat valetusta betonirakenteesta, sen koosta ja muodosta, käytetystä betonilaadusta sekä ympäröivistä olosuhteista (lämpötila, ilman vaihtuvuus yms).Jälkihoito tulee aloittaa välittömästi betonoinnin jälkeen jotta halkeilu saataisiin minimoitua. Lyhin jälkihoitoaika on yleensä kolme vuorokautta, mutta pakkas-, kulutus- tai kemiallisen rasituksen alaiseksi joutuvilla rakenteilla sen tulee olla vähintään seitsemän vuorokautta. Muottia vasten olevissa pinnoissa kosteus säilyy itsestään, mutta avoimet yläpinnat on kasteltava valua seuraavina päivänä. Jälkihoito on tärkeä vaihe betonivalun onnistumisen kannalta. Valu ei saa kuivua liian nopeasti, jotta haluttu lujuus saavutetaan. Liian nopea kuivuminen saadaan estettyä esimerkisi peittämällä valu pressuilla. Erityisesti talvisissa olosuhteissa juuri valettu betoni ei saa jäätyä ensimmäisen vuorokauden aikana valamisesta, joten esimerkiksi rakennusmuovi tai routamatto auttaa suojaamaan betonia.

Varmista työmaan mestarilta aina myös vibraus työvaihe ja jälkihoito -  ei vain betonilaatu. Ruduksen asiantuntijolta saat apua ja neuvontaa perustusten valaamisen jokaisesta tyävaiheesta.

Jaa somessa