Oikeat kiviainekset sokkelin sisätäyttöön

Sokkelin sisätäytössä hyödynnetään kahta erilaista mursketta. Mutta miten ne valitaan ja mihin tarkoitukseen ne ovat?

Murske ja kapillaarikatkosepeli ovat kummatkin tärkeitä elementtejä sokkelin täytössä. Yleisimmin murskeen päälle asennetaan kapillaarikatko, joka jää pinnalle. Maaperän olosuhteiden mukaan valinnat saattavat myös vaihdella.

Sokkelin sisätäytön murske nostaa ja kantaa

Sokkelin murskeen tehtävä on täyttää ja nostaa sisäpuolta edullisemmalla mutta kantavalla kiviaineksella ylöspäin ennen kapillaarikatkosepelin asentamista pintaan. 

Kapillaarikatkosepelin tarkoitus on estää kapillaarisen kosteuden nousu

Kapillaarikatkosepeli on kalliosta tai sorakivistä murskaamalla tehtyä kiviainesta. Yleisesti käytetty raekoko 5/16 mm tai 5...8/32 mm. Mitä isompaa kapillaarikatkon raekoko on, kannattaa huomioida, että sen levittäminen esimerkiksi lapioilla on haastavampaa kuin pienemmän raekoon levittäminen.

Vesiseulottu- eli pesty kapillaarikatkosepeli on tasalaatuista

Vaativimpiin kohteisiin suositellaan käytettäväksi vesiseulottua tuotetta, jossa tuotteen hienoaineksen määrä on rajoitettu ja siten kapillaarinen vedennousu estyy erittäin tehokkaasti. Kapillaarikatkosepelin kerrospaksuuden tulee olla suurempi kuin tuotteen mitattu kapillaarinen nousukorkeus.

Pestyn kapillaarikatkosepelin lisäarvo on sen tasalaatuisuudessa ja puhtaudessa. Murskauksessa ainekseen jäänyt hieno aines peseytyy kokonaan pois. Tämä mahdollistaa sen, että sokkeliin asennetussa sepelissä on mahdollisimman vähän pölypintaa, jota pitkin kapillaarinen kosteus nousisi ylös.

Kapillaarikatkosepeli sopii sekä rossipohjaan että maanvastaisen lattian alle

Kapillaarikatkosepeli asennetaan maanvastaisen lattian alle ja perusmuurin. Perinteisessä rossipohjassakin voi esiintyä diffuusioon, kosteuden siirtyminen vesihöyrynä, perustuvaa kosteusongelmaa. Näin voi tapahtua, jos täyttömateriaalina käytetty kiviaines kuljettaa kosteutta alhaalta ylöspäin ja siten ilmatilan suhteellinen kosteuspitoisuus kasvaa aiheuttaen kosteuden tiivistymistä rossipohjan alapintaan. Tämän vuoksi, jos rakennuspaikka ei ole hyvin vettä läpäisevää, on suositeltavaa käyttää kapillaarikatkosepeliä myös rossipohjan alapuoliseen täyttöön

Vinkki: Kapillaarikatkosepeliä voi käyttää myös salaojissa. Kun tilaat kapillaarikatkosepeliä, tilaa täysiä kuormallisia ja hyödynnä sokkelin sisätäytöstä yli jääneet sepelit salaojissa. Säästät kuljetuskustannuksissa!

 

Jaa somessa