Sokkelin sisätäyttö: kuljetus vaikuttaa suunnitteluun

Sokkelin sisätäytön suunnittelu alkaa kokonaisuuksien hahmottamisesta, joka alkaa kuljetuksen valinnasta, joka vaikuttaa projektin kulkuun.

Välivarastointi tontilla vai kiviaines suoraan sokkelin sisälle?

Soratoimituksen voi valita joko ns. kippiautolla tai hihna-autolla kuljetettavaksi. Tärkeää on jo suunnitteluvaiheessa varmistaa, minkälainen ajoneuvo pääsee tontille helpoiten. Myöskään tien kantavuutta ei voi liikaa korostaa – isot kuljetusautot vaativat huolletun tien.

Hihna-autolla suoraan sokkelin sisälle

Hihna-autojen etuja on se, että sora saadaan asetettua kerralla paikoilleen suoraan sokkelin sisälle, jolloin soran siirtämistä erikseen ei tarvitse huolehtia, eikä siirtoon tarvita erillistä kaivinkonetta.

Kasettiauto ja välivarastointi tontilla

Mikäli valitaan vaihtoehto, jossa kiviaines tuodaan kasettiautolla tontille ja pitää esimerkiksi välivarastoida tontille, tulee kiviaineksen myöhempää siirtoa varten olla kaivinkone. Tässä tapauksessa on myös tärkeää varmistaa, että välivarastointi on suunniteltu niin, ettei kiviaines sekoitu keskenään tai rakennuspaikan perusmaan kanssa!

Valmistaudu varaamalla tontille sokkelin sisätäyttöä varten:

  1. Kuljetus: suunnittele miten sora kuljetetaan tontille
  2. Kaivinkone siirtämään soraa mahdollisista välivarastoista
  3. Mikäli täytettävä sokkeli on iso, voidaan myös hankkia pienempi kaivinkone, joka siirtää mursketta sokkelin sisällä
  4. "Lapiomiehiä" tasoittamaan ja levittämään mursketta
  5. Tiivistykseen tarvittavat välineet (maantiivistykseen tarvittava tärylätkä)

Vinkki! Ennen sokkelin sisätäyttöä myös tarvittavat putkistot pitää olla paikoillaan.
Vesijohtoputket, viemäriputket, sähkökaapelien asennukset on yleensä hoidettu kuntoon jo ennen sokkelin sisätäytön aloittamista. Sokkelin sisätäytön yhteydessä kuitenkin asennetaan myös mahdollinen radon-putkisto.

 

Jaa somessa