Kestävät perustukset: näin valitset oikeat kiviainekset

Kun siirrytään perustusten suunnittelusta tuotteiden mietintään, on hyvä ottaa huomioon muutama tärkein asia eri perustustapojen kannalta. Mitä eri perustustapoja on ja miten valitsen niihin sopivat tuotteet? Mitä asioita pitää huomioida perustusten tuotteita tilatessa? 

Perustan maa-ainekset kuntoon: murskeet, sorat ja putket tilattu?

Kaikki lähtee liikkeelle talon perustan huolellisesta rakentamisesta. Rakennus on pystytettävä kantavalle maalle ja salaojituksesta on huolehdittava. Oikeat murskeet oikeassa paikassa takaavat turvallisen ja terveellisen perustan kodillesi.

 1. Anturoiden alle valitaan kantavaa mursketta, joka tiivistetään hyvin. Murske läpäisee tarvittaessa rakennuksen alla vaakasuunnassa liikkuvan veden.
 2. Anturan läpi menevät salaojaputket voidaan asentaa noin metrin välein. Putket varmistavat veden poistumisen rakennuksen alta ja johtavat suuremmat vesimäärät salaojaverkostoon. 
 3. Salaojakaivannot täytetään salaojasepelillä. On suositeltavaa erottaa salaojasepeli perusmaasta suodatinkankaalla, ettei hienoa kiviainesta sekoitu sepelin joukkoon ajan kuluessa. 
 4. Alapohjalaatan lämmöneristeen alle asennetaan kapillaarikatkosepeliä.

Tee alapohjan kiviainesten tilaukset huolellisesti.


Betonia anturaan ja sokkeliin: erilaiset perustamistavat

Antura on perustuksien alin osa, joka jakaa rakennuksen painon maapohjan päälle. Jos tontin maaperä on kantavaa maa-ainesta voidaan antura valaa suoraan murskepatjan päälle.

Jos taas maa-aineksen kantavuus on heikko, on tontti paalutettava ja antura valettava paalujen päälle.

Suomessa käytetään paljon jatkuvaa yhtenäistä anturaperustusta. Antura toteutetaan yleensä raudoitettuna betonianturana. Anturan päälle tehdään sokkeli eli perusmuuri. Sokkelin voi tehdä harkoista tai valaa paikallavaluna. 

Sokkeli harkoista: unohda muottityöt

Harkkoperustuksien hyviä puolia ovat helppo asennus ja vähäinen sotku. Muottiharkko toimii nimensä mukaisesti muottina ja jää valun jälkeen osaksi sokkelia. Muottia ei tarvitse purkaa eikä tontille synny ylimääräistä purkujätettä valumuoteista. Harkkoja käyttämällä säästetään niin aikaa kuin materiaaleja.

Harkot toimivat kantavana rakenteena, kun sen ontelot on valettu täyteen betonia. Raudoituksella saadaan rakenteelle tarvittava kuormituskyky ja hallitaan betonin kutistumisesta johtuva halkeilu. Perustuksiin sopivia harkkoja ovat esimerkiksi seuraavanlaiset harkot:

 • 150 mm:n muottiharkko MH-150. Harkko ladontaan 1/2 kiven limityksellä ja se sopii perustusten lisäksi myös kantaviin väliseiniin ja palonkestävyyttä vaativiin seiniin.
 • Kantaviin rakenteisiin valitaan usein 200 mm:n levyinen MH-200 muottiharkko. 200 mm harkon ladonta tehdään 1/3 kiven limityksellä. Harkko sopii perustuksien lisäksi kantaviin väliseiniin, tukimuureihin ja lämmittämättömiin kellareihin.

Huomioi harkkoja tilatessasi, että toimituslava sisältää suoria ja päätyharkkoja valmiiksi oikeassa suhteessa! 


Huomio nämä betonin valinnassa!

 • Huomioi lujuus ja rasitusluokat: Jotta voit tilata perustuksiin tarvittavat betonit, tarvitaan sekä anturan että sokkelirakenteen osalta suunnittelijalta tiedot lujuudesta ja rasitusluokista.
 • Kiviaineksen raekoko: Betonia tilatessa täytyy selvittää kiviaineksen raekoko ja tämä täytyy määrittää rakentajan itse. Sokkelin ja anturan betoni tehdään usein raekoolla 16 mm tai 32 mm
 • Notkeustasot kulkevat jäykimmästä S2 notkeudesta kaikista notkeimpaan S4:seen asti, joista yleisin valinta on S3. Notkeuden voit varmistaa työmaamestarilta ja Rudukselta saa myös apua valintaan.
 • Ränni, kottikärryt vai pumppu?: Tilatessasi betonia, mieti myös, miten haluat betonin tuotavan ja pumpattavan paikan päällä. 80 % betonista pumpataan nykyisin.
 • Kuinka paljon tilataan betonia perustuksia varten?: Betonia tilataan kuutioina. Yleensä esimerkiksi pientalon perustuksien anturoihin menee 10 -20 kuution välillä. Valettaviin sokkeleihin käytetään noin 5-15 kuutiota. 
 • Erikoisbetoni on myös hyvä vaihtoehto: Betonia valitessa voit vielä miettiä myös erikoisbetonien hyödyntämistä. Haluatko esimerkiksi väribetonilla mustan, punertavan, ruskean sokkelin? Tai haluatko hyödyntää anturan valamiseen ekologista betonia, joka vaikuttaa hiilijalanjälkeesi? Erikoisbetonin voi valita tavanomaisen betonin sijasta aivan mainiosti.

Jaa somessa