Oikeat pihakivituotteet sadevesien ohjaamiseen

Pihakivissä lähes jokainen tuote liittyy tavalla tai toisella sadevesien hallintaan pihassa. Kivituotteilla pintavesiä voi ohjata, kuljettaa, padottaa ja päästää läpi maan rakennekerroksiin.

Hulevesien hallintaan käytettävien kivituotteiden valinnassa painottuu se, millaisessa käytössä kohdealue on ja millainen rasitus siihen kohdistuu. Mihin aurataan lumet talvella? Onko väylä jalankulkukäytössä vai liikkuuko siinä henkilöautoja tai raskasta huoltoliikennettä? Halutaanko rakenteesta vettä läpäisevä vai läpäisemätön?

Pihakiveys on hyvä pintaratkaisu sadevesien hallintaan

Pihakiveyksen saumat imevät vettä, vaikka niitä ei olisi suunniteltukaan läpäiseviksi. Läpäisemättömänkin pihakiveyksen pintaprofiili ja sauma säilövät jonkin verran sadevettä, jolloin kiveys pysyy pinnaltaan kuivempana ja pinta on talvisaikaan vähemmän liukas. Läpäisemättömän kiveyksen reunoille tai keskelle voi asentaa kourun ohjaamaan kiveykselle satavaa vettä viivytys- ja imeytysalueen kautta viimein ylivuotona hulevesikaivoon. Imeyttämisen tulee perustua tontin pohjatutkimukseen, jotta ikäviltä yllätyksiltä vältytään.

Läpäisevä pihakiveys on erinomainen tapa viivyttää, puhdistaa ja mahdollisesti imeyttää sadevesiä maaperään. Imeyttämällä tuet veden luonnollista kiertoa pihassa.

Apua suunnitteluun_kourulaatat

Olipa suunnitteilla läpäisevä tai läpäisemätön pinta, kivien ja laattojen valintaa ohjaavat myös alueen pinnanmuodot ja käyttötarkoitus. Ohuimmat laatat eivät kestä ajoneuvoliikennettä. Kaksoiskaltevissa ja nopeasti muuttuvissa pohjan muodoissa kannattaa valita pienempi kivi. Tasakaadoissa ja hitaasti muuttuvissa pinnan muodoissa toimii suurempikin laatta.

Kouruilla ja reunakivillä ohjaat sadevesiä maan pinnalla

Vesikouru ohjaa rännivedet kaivoon tai viivytysalueille. Rännin alle kourun alkuun voidaan asentaa loiskekuppi ottamaan vedet hallitusti vastaan. Avonaiset betonikourut eivät ole paras ratkaisu alueille, jossa niiden yli liikutaan jalan tai kulkuneuvoilla.

Kourulaatta on helppo ja tyylikäs vaihtoehto hulevesien ohjaamiseen pihakiveyksen reunassa tai keskellä. Tuote soveltuu myös alueille, joilla on ajoneuvoliikennettä. Kourulaatan maltillinen muoto takaa sen, että liikuntaesteisten, polkupyörien ja lastenvaunujen kulku kourun yli käy vaivatta. Kourulaattaa on saatavana edullisempana betonisena ja arvokkaampana, graniittisena vaihtoehtona.

Sadevesikourun voi rakentaa pihakivistä tai vaikka seulanpääkivistä, kun yhden tai useamman kiviriveistä asentaa muuta kiveystä matalammalle. Pihakivistä muotoiltuna kourun saa taipumaan myös kaareviin muotoihin.

Myös reunakiviä käytetään ohjaamaan, padottamaan ja purkamaan vesiä. Kun reunakivet asennetaan korkeammalle kuin kiveys, voi vedet ohjata kulkemaan reunakiveyksen rinnalla. Kiveyksen pintaa matalammalle asennetut reunakivet taas purkavat vesiä hallitusti läpäisemättömältä kiveykseltä läpäisevän rakenteen puolelle, viivytysrakenteeseen tai vaikka sadepuutarhaan. Reunakiveykseen voi asentaa kitakaivon hörppäämään kiveyksen ohjaamat vedet viivytysrakenteeseen tai hulevesiputkistoon. Reunakivimallin valinnassa, asennuskorkeudessa ja asennustavassa kannattaa huomioida myös ajoneuvoliikenne ja talven lumihuolto: Pääseehän reunuksen yli helposti koneella tai kolalla?

Jaa somessa