Mitä soraa ja kuinka paljon? Katso ohjeet tontin kiviainesten tilaamiseen

Suunnittele perustusten ja maanrakennusvaiheen kiviainesten laatu, määrät ja tilaaminen huolella - säästät rahaa ja aikaa

Ruduksen valikoimissa on kaikki asianmukaisen rakentamisen vaatimat kiviainekset. Kun suunnittelet tilausmäärät huolella, säästät aikaa ja rahaa:

  • Lisätilaukset toimitetaan usein vajaana kuormana ja ne maksavat suhteessa enemmän verrattuna täysiin kuormiin.
  • Jos työmaakoneet ovat jo kohteessa ja kiviainekset loppuvat kesken, on työkoneen seisottaminen tontilla kallista.

 

Mitä soraa, sepeliä tai mursketta mihinkin käyttökohteeseen?

Murskeet
Perusanturoiden alle ja muihin montun täyttöihin valitaan kantavaa kalliosta murskattua kiviaineslajitetta. Hyvin tiivistyvä ja kantava murske läpäisee tarvittaessa rakennuksen alla vaakasuunnassa liikkuvan veden. Kalliomurskeiden kastelu ja tiivistys antaa parhaan lopputuloksen.

  • Karkeimpia kalliomurskeita kuten 0/32, 0/56 ja 0/90 mm käytetään teiden ja katujen sekä muiden väylien kantavissa ja jakavissa kerroksissa lisäämään maarakenteen kantavuutta.
  • Hienompia kalliomurskeita kuten 0/11 ja 0/16 mm käytetään pihateiden, polkujen ja parkkialueiden pintakerroksessa sekä sorateiden pintakulutuskerrokseen.

Sepelit
Sepeleitä murskataan kalliosta tai sorasta ja niistä poistetaan hienoaines seulomalla murskauksen yhteydessä. Sepeleiden tavallisemmat käyttökohteet ovat salaojat, alapohjat ja sokkelien ympärille seinänvieruksiin.

Salaojasepelillä ja kapillaarikatkosepelillä varmistat rakenteiden pysymisen kuivina ja ehkäiset ennakolta erilaisten kosteusvaurioiden synnyn.

Salaojasepeliä käytetään salaojaputkien ympärystäyttöihin, jonka tehtävä on johtaa vesi ympäröivästä maasta salaojaputkeen. Siksi salaojakiviaineksen rakeiden välissä pitää olla riittävästi huokostilaa, jossa vesi pystyy virtaamaan. On suositeltavaa erottaa salaojasepeli perusmaasta suodatinkankaalla, ettei hienoa kiviainesta sekoitu sepelin joukkoon ajan kuluessa.

  • kalliosepeli 5/16 on kalliosta murskattu ja seulottu kiviaineslajite kokoa 5-16 mm ja on hyvä valinta monille vettäläpäiseville rakennuspaikoille. Sitä on helppo lapiomiehen työstää ja koneellakin käsittely on vaivatonta. Tuotteesta on seulomalla poistettu hienoaines ja sitä käytetään normaalissa kuivatustilanteessa rakennuksen perusmuurin vastaisessa salaojituskerroksessa. Kalliosepelin vedenläpäisykyky on hyvä ja sitä voidaan käyttää myös pihan pintamateriaalina, jolloin hienoainesta ei kulkeudu jalkineiden mukana sisätiloihin.
  • kalliosepeli 16/32 eroaa 5/16 kalliosepelistä karkeuden ja koon osalta. Samoin se on hieman hankalampaa työstää mutta hintasuhteeltaan isompirakeinen sepeli on hieman edullisempaa. Käyttökohteita ovat samat kuin pienempikokoisella kalliosepelillä eli sokkelin ympärys, terassin alustat, pihan pinnat ja sellaiset vaativat kohteet missä tarvitaan todella hyvää veden läpäisykyä.
  • kapillaarikatkosepeliä voidaan käyttää salaojasepelinä, jolloin minimoidaan salaojaputkistoon valuavan hienoaineksen määrä ja vähennetään tontille toimitettavien kiviainestuotteiden lukumäärää.

Hiekoitussepelit
Ruduksen verkkokaupassa on myynnissä kolmea eri hiekoitussepelituotetta:

  • 3/6 hiekoitussepeli on kalliosta murskattua ja seulottua kiviainesta kooltaan 3-6 mm. Tuotetta käytetään teiden, katujen ja piha-alueiden hiekoittamiseen, mutta se ei ole kuivavarastoitua.
  • 3/6 ilmakuiva hiekoitussepeli on myös kalliosta murskattu, seulottu ja käytetään tiealueiden hiekoitukseen, mutta tämä sepeli on varastoituna kuivassa tilassa, jolloin tuote sopii erinomaisesti mm. taloyhtiöiden hiekoituslaatikoiden täyttämiseen.
  • 3/6 hiekoitussepeli suursäkissä toimitetaan noin 900 kg:n säkissä. Tuotetta käytetään teiden, katujen ja piha-alueiden hiekoittamiseen.

 


Laske laskurilla, paljonko mursketta tai sepeliä tarvitset

Kun mietit kiviainesten tilausmääriä, ota avuksesi Ruduksen kiviaineslaskuri. Valitse tuoteryhmä ja tuote sekä syötä kohteen pinta-ala (m2) ja paksuus (cm). Tästä pääset kiviaineslaskuriin.


Katso video! Miten asiakkaan mielestä sujui tilaus verkkokaupasta?

 

Millaisella autolla sepelit ja murskeet tontille tulevat? Katso videot eri toimitustavoista.

 

Jaa somessa