”Maaperän arvostus vasta alussa"

Otsikko on poimittu presidentti Tarja Halosen tervehdyksestä, jonka hän lähetti Ruduksen järjestämään LUMO-ohjelmaa käsittelevään tilaisuuteen. Olen jo aikaisemmin korostanut, että luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja edistäminen on osa yritysvastuuta. Yritysten ylimmän johdon tulee olla täysin sitoutunutta toimintaan ja valmiita verkottumaan rohkeasti eri sidosryhmien kanssa.

Tarja Halosen tervehdys viestitti samoja asioita:

”Teollisuuden, työllisyyden ja luonnon monimuotoisuuden ei todellakaan tarvitse olla vastakkaisia arvoja. Päinvastoin kestävässä kehityksessäkin toivomme työpaikkoja lisäävän ja ympäristöä kunnioittavan kansantalouden kasvua. Mutta miten se sitten tehdään, on päivän pähkinä. YK:n RIO +20 –huippukokouksessakin vahvistettiin yksimielisesti, että kestävä kehitys onnistuu, haaste otetaan vastaan yhteiskunnan kaikilla sektoreilla ja kaikissa kerroksissa. YK:n jäsenvaltioiden lisäksi tulee saada mukaan yritykset ja kansalaisjärjestöt. Haluan painottaa myös kuntien mukaan saamista yhteistyöverkostoon. Vuoden 2015 jälkeisen ajan keskeisiä kysymyksiä tulee olemaan edelleenkin köyhyyden poistaminen. Silloin puhutaan paljon ruoasta ja vedestä. Maapallon makean veden varastojen rajallisuus ja tiedostetaan, mutta maaperän arvostus on vasta alussa.”

Ruduksen tavoite on olla tunnetusti edelläkävijä ja johtava osaaja toimialamme luonnon monimuotoisuuden edistämiseen tähtäävässä maankäytössä, maisemoinnissa ja maiden käytössä maisemointiin. Uskomme tämän toteutuvan jo tämän vuoden loppuun mennessä. Sekin on vasta hyvä alku, ja työ jatkuu alati vahvistuvan verkoston yhteisvoimin.

Lauri Kivekäs

Rudus Oy:n toimitusjohtaja 31.12.2016 saakka
Rudus Oy