Blogi

Kirjoittajan: "Kivekäs Lauri" julkaisut

Rudus mukana ideoimassa habitaattipankkia

Suomen habitaattipankki on kompensaatiota tutkiva ja kehittävä hankeklusteri, jonka tavoitteena on luoda uusia keinoja luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämiseksi. Rudus on mukana ideoimassa pankin mahdollista toimintaa.

Kohti parempaa uutta vuotta

Rakennusmateriaaliteollisuuden markkinat ovat kääntyneet kasvuun seitsemän huonon vuoden jälkeen. Ruduksen volyymeissä on kasvua noin 10-20 % viime vuoteen verrattuna. Se on hyvä suuntaus, mutta mistään todella hyvästä tilanteesta ei voida vielä puhua. Lukemat ovat 2000-luvun keskiarvon mukaisia.

Tavoitteena alan tyytyväisin asiakas

Rudus on rakennusalalla työturvallisuuden ja ympäristöasioiden edelläkävijä. Tämä asema on saavutettu määrätietoisella työllä sekä yhteisellä, oikealla asenteella. Nyt olemme asettaneet itsellemme seuraavaksi tavoitteeksi mahdollisimman tyytyväiset asiakkaat ja alan parhaan asiakaskokemuksen.
 1 2