Viisi huomionarvoista seikkaa vastuullisuudesta Ruduksella

Mitkä ovat vastuullisuusjohtajan ajatukset vastuullisuudesta? Entä miten vastuullisuus toteutuu työntekijän näkökulmasta? Vastuullisuusjohtaja Terhi Rauhamäki ja tuotantopäällikkö Aki Mäkelä pohtivat asiaa omien rooliensa kautta. 

Seikka #1 Vastuullisuustyö kuuluu jokaiselle ruduslaiselle

”Kaikki mitä teemme, tulee tehdä vastuullisuus edellä”, kuvailee melko hiljattain nimitetty vastuullisuusjohtaja Terhi Rauhamäki vastuullisuustyötä Ruduksella.

Terhi kertoo koordinoivansa vastuullisuuden kokonaisuutta, mutta itse työ tarvitsee jokaista ruduslaista.

Rudus vastuullisuus blogi-1-500x500

”Vastuullisuus on iso kokonaisuus, joka vaatii kaikkien panostuksen. Olen innoissani uudesta roolistani ja mahdollisuudesta tehdä vastuullisuustyötä ruduslaisten kanssa. Vastuullisuus on läsnä meidän kaikkien arjessa joka päivä. Vastuullisuutta on taata turvallinen työskentely ja huolehtia omasta ja työkavereiden hyvinvoinnista. Arvostuksen osoittaminen ja muiden mukaan ottaminen ovat tärkeä osa tätä”, kertoo Terhi vastuullisuuden merkityksestä arjessa.

Kiviainesliiketoiminnassa tuotantopäällikkönä työskentelevä Aki Mäkelä todentaa Terhin sanoman kertomalla vastuullisuuden olevan vahvasti läsnä päivittäisessä tekemisessä.

”Meillä noudatetaan ohjeita ja määräyksiä vastuullisuuden osalta todella hyvin. Tämä ulottuu oman porukkamme ulkopuolelle urakoitsijoihin asti erityisesti työturvallisuusasioissa. Jokainen pääsee vaikuttamaan vastuullisuuteen tekemällä työt turvallisesti annettujen ohjeiden mukaisesti ja puuttumalla mahdollisiin epäkohtiin”, kuvailee Aki toimintaa.

Aki korostaa jokaisen vastuuta oman työympäristön havainnoinnissa.

”Pidetään työpäivän aikana huolta itsestä ja muista. Jokaisen vastuulla on havainnoida ympäristön toimintaa. Meillä liikkuu työmailla paljon koneita, joten valppautta ja ennakointia tarvitaan”, tuumaa Aki.

Terhi odottaa myös jokaiselta ruduslaiselta rehellistä ja avointa toimintaa.

”Meillä on tiukat eettiset säännöt ja jokaisen vastuulla on niiden noudattaminen”, toteaa Terhi.

Seikka #2 Ruduksen vastuullisuustyöllä on pitkät perinteet

Terhi kertoo, että vastuullisuustyö on aloitettu Ruduksella jo kauan aikaa sitten.

”Otimme vastuullisuuden mukaan moniin asioihin jo paljon ennen kuin tätä edes yrityksen ulkopuolelta vaadittiin. Näistä hyviä esimerkkejä löytyy vuonna 2012 perustetun luonnon monimuotoisuusohjelmamme, Rudus LUMO, aikana tehdyistä kokeiluista ja kehitetyistä toimintavoista sekä jo 1990-luvulla aloitetun betonin kierrättämisen tutkimuksesta ja kehityksestä. Rudus on lisäksi perustanut Euroopan ensimmäisen työturvallisuuspuiston vuonna 2009 ja lanseerannut ensimmäisenä alallaan vähäpäästöisen Vihreän Betonin jo 2000-luvun alkupuolella”, kuvailee Terhi Ruduksen pitkää polkua vastuullisuuden saralla.

Rudus vastuullisuus blogi 2 500x500

Hyviä toimintatapoja, ohjausta ja tukea saadaan Terhin mukaan myös runsaasti emoyhtiöltämme CRH:lta.

”Osa vastuullisuusasioista tulee CRH:lta, mutta toisinaan olemme päässeet kertomaan heille päin esimerkiksi ansiokkaasta työstä luonnon monimuotoisuuden parissa”, sanoo Terhi.

Seikka #3 Vastuullisuus on konkreettisia tekoja

Vastuullisuus Ruduksella näkyy Terhin mukaan suunnitelmallisena ja pitkäjänteisenä tekemisenä.

”Vastuullisuuden tulee näkyä kaikessa toiminnassamme, se ei ole irrallista tai väkisin päälle liimattua. Meillä on monta hienoa konkreettista toimenpidettä vastuullisuuden saralla, kuten vähähiilisten tuotteiden kehittäminen. Toisena esimerkkinä saavutuksista vastuullisuuden osalta on oman toimintamme kokonaispäästöjen vähentyminen 32 % vertailuvuodesta 2019”, luettelee Terhi.

Aki kertoo näkevänsä oman roolinsa merkittävänä vastuullisuuden osalta.

”Vastuullisuus on läsnä kaikessa. Omassa työnkuvassani korostuvat työturvallisuusasiat. Meillä työskennellään turvallisuus edellä ja uskalletaan puuttua epäkohtiin”, toteaa Aki.

Työturvallisuus on Akille tärkeä asia eikä ihme, sillä onhan Aki palkittu vuonna 2023 CRH:n työturvallisuuspalkinnolla. Aki kertoo, että kunniamaininta tuli osittain vaativan projektin onnistuneesta läpiviennistä työturvallisuuden osalta.

”Tuntui, että teimme oikeita asioita, mutta työtä se vaan oli”, muistelee Aki hymyillen palkintotilaisuutta.

Seikka #4 Ansiokas työ luonnon monimuotoisuuden eteen näkyy

Rudus vastuullisuus blogi 3 500x500

Aki kertoo, että ympäristövastuu on konkretisoitunut työn kautta tärkeäksi vastuullisuusteemaksi.

”Omassa toiminnassani pyrin miettimään luonnon monimuotoisuutta. Tästä yhtenä esimerkkinä Kirkniemen kiviainestoimipiste, jossa huomioimme törmäpääskyjen pesimäpaikkoja muokkaamalla omaa toimintaamme. Jos jonkin asian voi tehdä luonto edellä, se tehdään”, kuvailee Aki suhtautumistaan ympäristöasioihin.

Luonnon monimuotoisuus on aihe, jossa ollaan Ruduksella Akin mielestä edelläkävijöitä.

”Meillä on resurssit ja osaaminen ympäristöpuolen asioiden edistämisessä. On hienoa, että meillä on oma ympäristötiimi työn tukena”, sanoo Aki.

Terhin mukaan luonnon monimuotoisuuden osalta tehdyt toimenpiteet ja kiertotalouden ratkaisut ovat saaneet erityisen paljon positiivista huomiota.

”Olimme Suomessa ensimmäisiä toimijoita, jotka kiinnittivät luontoon erityisesti huomiota silloin vielä, kun kukaan ei sitä vaatinut”, muistelee Terhi.

Seikka #5 Ruduksen vastuullisuusvisio on…

Ruduksen vastuullisuusvisio kytkeytyy Terhin mukaan vahvasti emoyhtiö CRH:n lanseeramaan tarkoitukseen ”We stand together to reinvent the way our world is built”, joka kertoo halustamme tehdä työtä tulevien sukupolvien, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden sekä kestävän kehityksen eteen.

Terhin mukaan Ruduksen toimitusjohtajan vastuullisuus visio ”Työskentelen Suomen vastuullisimmassa yrityksessä, tehtävänäni on olla mukana pelastamassa maailmaa ja olen ylpeä siitä” kuvastaa myös hyvin tahtotilaamme vastuullisuuden osalta.

Lopuksi Terhi tuumaa, että Ruduksella on paljon asioita, joista saa olla ylpeä.

”Olemme edelläkävijä monessa asiassa ja meillä on johto, joka on sitoutunut vastuullisuustyöhön”, kertoo Terhi tyytyväisenä.


Tutustu lisää:

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit