Turvallisuus on tulostakin tärkeämpää

Olemme Ruduksessa tehneet systemaattisesti töitä työturvallisuuden parantamiseksi. Voimme sanoa, että olemme siinä onnistuneetkin. Rudus on Suomessa rakennusalan edelläkävijä työturvallisuudessa.

Tärkeintä on ollut oikea asenne toimintaketjun jokaisessa lenkissä. Olemme sitoutuneet Nolla tapaturmaa, ei kuolemantapauksia -tavoitteeseen. Kaikki vaatimuksemme koskevat niin omia kuin urakoitsijoidenkin työntekijöitä. Kaikki toimitusketjussa työskentelevät tuntevat strategian ja ovat sitoutuneet sitä noudattamaan. Tämä varmistetaan työturvallisuuskoulutuksella ja hyvällä johtamisella.

Rudus on investoinut isoja summia turvallisuutta edistäviin laitteisiin kuten kaluston suojauksiin, peruutuskameroihin ja turvavaljaisiin. Turvallisuutta ei voi kuitenkaan ostaa, vaan se lähtee asenteesta, toiminnasta ja varsinkin ennaltaehkäisystä. Jokaista ruduslaista kannustetaan tekemään aina ilmoitus havaitsemastaan toimintaan liittyvästä vaaratilanteesta. Niitä tutkimalla pystytään analysoimaan riskit ja ehkäisemään vaaratilanteen uusiutuminen. Esimerkiksi vuonna 2014 Ruduksella tehtiin yhteensä reilut kolme tuhatta vaaratilanneilmoitusta.

Työmme turvallisuuden edistämiseksi näkyy selkeästi mitattavina tuloksina. Kun vuonna 2006 tapaturmataajuutemme oli vielä yli 30, olemme vuosina 2012–2014 onnistuneet pitämään tapaturmien taajuuden noin 2–3 tapaturmassa miljoonaa työtuntia kohti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tuona aikana meillä on työskennellyt keskimäärin vajaat kaksituhatta henkilöä urakoitsijat mukaan lukien ja heille on sattunut vuosittain 6–9 poissaoloon johtanutta tapaturmaa viimeisen kolmen vuoden.

Luvut ovat ilahduttavat, mutta paljon on vielä tehtävää. Vaikka Ruduksen tapaturmatulos on selkeästi toimialamme paras Suomessa, olemme CRH:n Euroopan tilastossa keskiarvon tuntumassa. Ainoa oikea tavoite on nolla tapaturmaa. Jokainen tapaturma on turha ja ne voidaan ennalta ehkäistä. Analysoimme kaikki Ruduksella tapahtuneet tapaturmat, jotta seuraavalla kerralla voidaan toimia toisin.

Lauri Kivekäs

Rudus Oy:n toimitusjohtaja 31.12.2016 saakka
Rudus Oy