Kerrostalon piha kuntoon

Hyvin toteutettu piha lisää asukkaiden viihtyisyyttä ja nostaa kiinteistön arvoa, mikä näkyy myös myytävien asuntojen hinnoissa.

Kaupunkiympäristö on pihasuunnittelun ja –rakentamisen kannalta vaativa lähtökohta. Parhaimmillaan piha on asukkaiden yhteinen, viihtyisä tila sekä omaperäinen ja persoonallinen osa kaupunkikuvaa. Jo pihan suunnittelussa on hyvä tietää pihan tavoitteista ja tulevasta hoidosta. Aina kannattaa panostaa hyviin materiaaleihin ja rakennustapaan. Uutena hienolta näyttävä ratkaisu ei välttämättä vanhene kauniisti. Pohjatöihin kannattaa satsata. Jos kiveyksen alla on kunnon rakennekerrokset ja kasvillisuudella riittävästi hyvää multaa, saattaa selvitä vuosia hyvin vähillä toimenpiteillä.

Kaupunkipihojen suunnittelussa määräävin reunaehto on yleensä budjetti. Pihaan halutaan usein satsata suhteettoman pieni osuus rakentamiskustannuksista. Ilahduttavasti monet rakennuttajat haluavat nykyään enemmän ja ovat valmiit siitä myös maksamaan

Kerrostalojen pihat suunnitellaan keskivertoasiakkaalle, rakennuttajan asuntotyyppien ja laatutason tavoitteiden mukaan. Kaupungeissa kaavoitetaan tällä hetkellä pieniä tontteja, joissa on suuri rakennustehokkuus. Piha-alasta iso osa varataan huolto- ja pelastusreitteihin, jätehuoltoon, pyörille sekä leikkiin ja oleskeluun. Pihan vihreys saattaa jäädä hyvinkin pieneksi.

Mielestäni huolella suunniteltuja pihoja pääkaupunkiseudulla ovat esimerkiksi Vuosaaren Aurinkolahti, Arabianranta ja Eiranranta. Näissä pihat muodostavat aluekokonaisuuksia, joissa tonttikohtaisista eroista huolimatta säilyy yhtenäisyys.

”Piha tarjoaa parhaimmillaan paitsi silmäniloa myös mahdollisuuden ulkona puuhailuun ja oleskeluun. Piha voi olla yllätyksellinen, vuodenaikojen mukaan elämyksellinen, jopa taideteos. Kerrostaloissa piha voi olla asukkaiden yhteinen kokoontumispaikka. Urbaanissa ympäristössä piha viimeistelee rakennuksen arkkitehtuurin. ”

Suurin ongelma on rakentamisvaiheen jälkeinen aika. Kun takuut loppuvat ja vastuu siirtyy taloyhtiölle, kunnossapitoa ei saa laiminlyödä. Piha vaatii ylläpitoa kuten rakennus. Täysin hoitovapaata pihaa ei ole.

Ria Ruokonen

Maisema-arkkitehti MARK, SAFA
Byman & Ruokonen Oy