Rudus hallitsee korkean rakentamisen – julkisivut yksi osaamisen ydinalue

Ruduksen Suomussalmen betonituotetehtaalla korkean rakentamisen konsepti on viety poikkeuksellisen pitkälle. Sille on ominaista maksimoitu esivalmistusaste, mikä on eduksi myös yhä tärkeämmäksi käyneen kosteudenhallinnan näkökulmasta.
Julkisivujen lisäksi Rudus tarjoaa muitakin ratkaisuja korkeiden rakennusten ammattitaitoiseen ja tehokkaaseen toteuttamiseen.

Ajat, jolloin elementtitehtaalle riitti puskea tuotantolinjaltaan mahdollisimman paljon mahdollisimman samanlaista tuotetta, on ohitettu jo aikaa sitten. Erikoistuminen on päivän sana ja erikoistumisen kohde korkeiden talojen julkisivut. Tätä korkean rakentamisen konseptia ryhdyttiin Rudus Ämmän Betonin toimitusjohtaja Jukka Kyllösen mukaan kehittämään, kun asiakaskunnassa heräsi toiveita esivalmistusasteen maksimoimisesta erityisesti korkeiden talojen julkisivuelementeissä.

Rudus ämmän betoni toimitusjohtaja jukka kyllönen

Kuva: – Viime aikoina olemme päässeet toteuttamaan paljon korkeita rakennuksia, joissa esivalmistuksen tärkeys korostuu, toteaa Rudus Ämmän Betonin toimitusjohtaja Jukka Kyllönen.


– Perustelu oli selkeä: kun rakennetaan vaikkapa 16-kerroksista taloa perinteisen kolmikerroksisen asemesta, sisäisen logistiikan kustannukset kasvavat sitä enemmän, mitä enemmän on jätetty asennettavaa työmaalle. Ei juurikaan ole liioittelua todeta, että huomattava osa rakentamisesta on logistiikkaa, Kyllönen toteaa.

Logististen säästöjen ja koko työmaaprosessin sujuvoittamisen lisäksi kyse on myös työturvallisuudesta. Työskentely korkealla rakennuksen vaipan ulkopuolella on myös työturvallisuusriski - sitä suurempi, mitä korkeammalla on työskenneltävä.

Rudus korkea rakentaminen
Rudus korkearakentaminen julkisivut kohteet

Kuvat: Rudus valmistaa vaativia julkisivuelementtejä myös korkean rakentamisen kohteisiin. Korkean rakentamisen konseptin kehittäminen käynnistyi, kun asiakaskunnassa heräsi toiveita esivalmistusasteen maksimoimisesta erityisesti korkeiden talojen julkisivuelementeissä.


Varsin tuoreena korkean esivalmistusasteen mielekkyyttä lisäävänä tekijänä Jukka Kyllönen mainitsee työnaikaisen kosteudenhallinnan. Kun vaippa saadaan viivytyksettä umpeen tasaisissa tehdasolosuhteissa valmistetuin julkisivuelementein, Kuivaketju 10:n vaatimukset on mahdollisimman helppo täyttää. Tämän asiakokonaisuuden valvonta on saanut lisäpontta sen jälkeen, kun yhä useammalla työmaalla on nimettynä erillinen kosteushallintakoordinaattori, jonka tärkeänä tehtävänä on valvoa nykyisin jo säännönmukaisena perusasiana laadittavan kosteudenhallintasuunnitelman noudattamista.

Rudus tarjoaa kattavat kokonaisratkaisut kaikkeen betonirakentamiseen – myös korkeaan rakentamiseen.

Pois tuotantolähtöisyydestä

Jukka Kyllönen edustaa näkemystä, jonka mukaisesti oikea tapa harjoittaa betonielementtiteollisuutta on tehdä selvä pesäero alan alkuajoille ominaisesta tuotantolähtöisyydestä. Sen asemesta tulisi hänen mukaansa pyrkiä täysin kohde- ja asiakaskohtaiseen ”räätälöintiin”.
– Esimerkiksi ikkunat, vesipellit ja vaikkapa ilmanvaihtojärjestelmien pääte-elimet pitää pystyä asentamaan jo elementtitehtaalla. Niin ikään elementin pintakäsittelyä ei tulisi jättää työmaalla tehtäväksi, oli kyse sitten maalaamisesta useimmiten arkkitehdin määrittelemään värisävyyn tai vaikkapa graafisesta betonista, Kyllönen toteaa.

Rudus ämmän betoni oy as oy länsisatamankatu 23

Kuva: Vaativat betonijulkisivut ovat Ruduksessa vahvaa erikoisosaamista. Kuvassa referenssikohde As Oy Länsisatamankatu 23 Helsingissä.


Hän pitää graafista betonia erityisen tärkeänä innovaationa koko alan kannalta. Kiitostakin hän kertoo tulleen monista yhtiön valmistamista, graafisen betonin käyttöön perustuvista julkisivukohteista.
– Kun lisäksi värien käyttö betonijulkisivuissa on runsastunut, voi todeta, että tavallisten ihmisten mielikuvat betonista materiaalina ovat muuttuneet huomattavasti myönteisemmiksi.

Rudus korkearakentaminen julkisivut elementit valmistuvat tehtaalla sisätiloissa 2

Kuva: Julkisivuelementit valmistuvat tehtaalla, sisätiloissa ja hallituissa olosuhteissa. Vaativa erikoistuote valmistuu näin varmemmin kuin työmaalla.


Nämä taustanäkemykset yhdistettynä asiakaslähtöisyyttä korostavaan toimintatapaan ovat siivittäneet toiminnan vahvaan kasvuun.
– Viime aikoina olemme päässeet toteuttamaan ennen näkemättömän paljon korkeita rakennuksia, joissa esivalmistuksen tärkeys korostuu. Olemme satsanneet myös esivalmistuksen kehittämiseen, jotta voimme asiakkaan niin toivoessa tarjota muun muassa elementtien suunnittelupalvelua.

Erikoistuminen on päivän sana, ja Ruduksen Suomussalmen betonituotetehtaalla erikoistumisen kohde on korkeiden talojen julkisivut.

Tietomallinnuskin on Suomussalmen tehtaalla käytössä. Tähän mennessä se ollut Kyllösen mukaan erityisen hyödyllistä sovitettaessa tarkasti yhteen asiakkaan työmaiden ja elementtitehtaan tuotantoaikatauluja.

Rudus korkearakentaminen muut julkisivuvarusteet

Kuva: Ruduksen kokonaisratkaisuissa voidaan sopia myös muiden julkisivuvarusteiden asentamisesta. Kuvassa referenssikohde Skanskan pääkonttori Helsingissä.


Rudukselta ratkaisuja korkeaan rakentamiseen

Julkisivujen lisäksi Rudus on kehittänyt muitakin toimivia ja kustannustehokkaita ratkaisuja korkeiden rakennusten suunnitteluun ja rakentamiseen, kuten valmisbetonin ratkaisut, porraselementit ja muut betonituotteet. Palaamme näihin aiheisiin tarkemmin myöhemmin.


Lisätietoja:


Teksti: Vesa Tompuri
Kuvat: Rudus

 

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit