Nimitysuutisia Ruduksessa kesä-lokakuussa 2020

Uusia nimityksiä ja muutoksia Ruduksessa kesä-syyskaudella 2020 oli seuraavasti:

Betonituotteet-toimiala

Porraselementit

Pia Salo on nimitetty 5.10.2020 alkaen suunnittelijaksi Rudus Elemento -porraselementtien suunnittelutiimiin. Pialla on vankka ja pitkä kokemus elementtisuunnittelusta. Hän palaa takaisin Rudukselle kahden vuoden tauon jälkeen tuttujen työkavereiden seuraan.


Elpo-talotekniikkaelementit

Tytti Ojala on nimitetty 1.10.2020 alkaen projektimyyjäksi Elpo-talotekniikkaelementtien myyntiin. Tytti on toiminut aiemmin elementtisuunnittelijana Elpon suunnittelutiimissä, mistä hän siirtyi myyntitiimin jäseneksi.
Elpon myyntitiimi saa Tytistä energisen ja osaavan ammattilaisen. Tytillä on takana työvuosia muissa tuoteryhmän tehtävissä, joten tuote ja sidosryhmät ovat hänelle entuudestaan tuttuja.


Kunnallistekniset tuotteet

Maria Meriläinen on työskennellyt keväästä 2020 alkaen Lohjan toimipisteessä kunnallisteknisten tuotteiden myyntiassistenttina.


Betoni- ja kivimateriaalit -toimiala

Kiviaines

Ira Kärkkäinen on aloittanut 1.6.2020 kiviainestoimipisteen hoitajana Vantaalla Tuupakan toimipisteessä. Ira on työskennellyt aiemmin myös Etelä-Suomen palvelukeskuksessa.


Valmisbetoni

Liiketoiminnasta ilmoitetaan, että varmasti monen asiakkaan tuntema sekä ”betonihommissa” 37 vuoden työuran tehnyt Hannu Timonen-Nissi siirtyi kuluneena kesänä viettämään eläkepäiviä.
Ruduksesta kiitetään Hannua lähes elämän mittaisesta ja ansiokkaasta urasta Ruduksella sekä toivotetaan mitä parhainta jatkoa. Suunnitelmat eläkepäivien täytteeksi lienee jo tehty ja Hannun tuntien ne eivät jää suunnitelmiksi.


Rudus Oy / HR

Susanna Koskela on nimitetty 17.8.2020 alkaen HR-asiantuntijaksi (sijaisuus) Ruduksen HR-tiimiin. Susannan tehtäviin kuuluu mm. rekrytoinnit, oppilaitosyhteistyö ja työsuhde-asioihin liittyvät tehtävät.

Sirpa Salenius on nimitetty 1.11.2020 alkaen henkilöstöasiainhoitajaksi (sijaisuus) palkanlaskennan tiimiin. Sirpan tehtäviin kuuluu palkanlaskennan lisäksi mm. tukea sairauspoissaolojen seurannan ja työterveysasioiden hoitamisessa.


CRH Finland Services Oyj

Jussi Puustinen on nimitetty 1.9.2020 alkaen Suomen työturvallisuus, työsuojelu ja Frontline-lähiesimiesvalmennuksen päälliköksi (Health, Safety & FLP Manager). Jussin tehtäviin kuuluu mm. lähiesimiesvalmennusohjelman valmentajana toimiminen, työturvallisuuden CRH-koordinointi sekä työsuojelutoimintojen koordinointi Ruduksessa ja Finnsementissä.
Jussi siirtyi yhtiön palvelukseen CRH:n tytäryhtiö Finnsementin tuotantojohtajan tehtävästä.

CRH Finland Sevices Oyj tuottaa erilaisia hallintopalveluja CRH-konsernin suomalaisille tytäryhtiöille.

 

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit