Pihakiveyksen suunnittelu maksaa vaivan

Kaunis ja toimiva piha valmistuu huolellisella suunnittelulla. Pihan kulkureitit ovat yleensä kovassa käytössä ja siksi tärkeässä roolissa. Kerää talteen vinkit pihakivillä päällystettyjen kulkureittien tekemiseen: mistä lähteä liikkeelle ja mitä kannattaa ottaa huomioon pihan suunnittelussa.

Pihakivi kestää

Tutustu kuvan tuotteisiin

Pihasuunnitelmasta valmiiksi pihaksi

Tilaa verkkokaupasta

Pihan toteuttamiseen on monia eri vaihtoehtoja, joista kiveys on yksi kestävimmistä. Oikein suunniteltu ja toteutettu kiveys kestää vuosikymmeniä vähällä hoidolla. Kivien kantavuus ajoneuvoille on syytä miettiä, mikäli samalla kivellä haluaa tehdä myös ajotien. Suurimmat valintaan vaikuttavat seikat ovat ulkonäkö, kaarteiden tekemisen helppous ja nousut tai laskut kiveyksessä.

Kiveystä suunnittelevilla on toisinaan huoli sammaloitumisesta, muurahaisista tai rikkaruohoista, jotka puskisivat kivien välistä ajan saatossa. Kaikki nämä vältetään hyvillä pohjatöillä sekä oikeilla sauma-aineilla. Parhaan varmuuden saa saumaamalla kivet polymeerihiekalla tai Grepur-sauma-aineella, jolloin kasvustolla ei varmasti ole mitään tarttumapintaa.

Piirrä suunnitelmasi auki

Pihan suunnittelun apuna on hyvä käyttää pihan pohjapiirrosta. Mittakaavainen piirros auttaa laskemaan minkä verran kiviä tarvitaan, hahmottelemaan kiveyksen linjoja ja suunnittelemaan toteutusta. Usein pihan suunnittelu tapahtuu rakentajien päässä ja tapahtuu osittain vasta kivien saapuessa pihaan.

Suunnitellessa pihaa kannattaa ottaa huomioon esimerkiksi mihin talvella aurataan lumet, onko ensimmäisen vaiheen jälkeen tulossa laajennuksia ja mihin kukkia aiotaan istuttaa. Kun tällaiset asiat otetaan huomioon jo ensimmäistä kiveystä suunnitellessa, ei myöhemmin tarvitse poistaa kiveystä, eikä kiveys toisaalta rajoita suunnitelmiasi loppupihalle.

Vakaa pohja varmistaa tasaisen lopputuloksen

Tasaisen kiveyksen ytimessä ovat huolelliset pohjatyöt. Pohjustamalla piha huolellisesti oikeilla murskeilla, eristeillä ja hienojakoisemmilla kivillä saadaan aikaan routimaton pohja, jonka päällä kivet eivät ala porrastamaan.

Tasaisen pohjan yhtenä etuna on asentamisen nopeus. Kun kiviä ei jouduta tasaamaan asennushiekalla, kivien latominen sujuu huomattavasti nopeammin. Pohjan suunnittelu voidaan tehdä samaan aikaan rakentamisen alkuvaiheen maanrakennuksen kanssa tai vasta kun rakennus on valmis. Ottamalla pihan suunnittelu mukaan jo alkuvaiheessa, voi tontin muista osista siirrettävää maa-ainesta ja kiviä hyödyntää pihakiveyksen pohjatöissä.

Huomioi hulevedet

Kivistä pihaa suunniteltaessa on otettava huomioon sade- ja sulamisvesien eli huleveden imeyttäminen tai hyötykäyttö tontilla. Perussääntönä on, että vettä tulee imeyttää tontilla 1000 litraa eli 1m³ jokaista läpäisemätöntä 100m² kohti. Tähän läpäisemättömään alueeseen lasketaan esimerkiksi rakennuksen kattopinta-ala sekä pihakiveykset.

Pihakiveyksen vaikutusta hulevesiin voidaan pienentää käyttämällä saumausta, josta vesi pääsee läpi tai rohkeammin tekemällä pihakiveys vettä läpäisevällä kivellä esim. Rudus Hule-Kartanokivellä.

Hulevesiä voi johtaa kiveystä pitkin erilaisilla menetelmillä. On kuitenkin tärkeää pohtia veden juoksutus ja kaatosuunnat sekä imeytys jo pihakiveystä suunnitellessa.

Suunnittelun viisi vinkkiä:

  1. Suunnittele kiveys ajoissa.
  2. Piirrä suunnitelmasi auki, säästät myöhemmin vaivaa
  3. Mieti kaarteet, kantavuus ja nousut
  4. Mieti myös pohjatyöt huolella
  5. Huomioi hulevedet

Bonus vinkki: pohdi, olisiko pihasuunnittelijasta apua. Löydä maisemasuunnittelija Maisemasuunnitelijat Ry:n sivuilta. 

Jaa somessa