Apua muurin suunnitteluun

Kun suunnittelet muurin tai muuriaidan rakentamista, mieti minkä korkuisen muurin tarvitset. Rinnetontilla voi olla tarve tehdä kaksi matalampaa muuria yhden korkean sijaan. Muurin korkeus määrittää millaiset perustukset muurille pitää tehdä. Matalat alle 70 cm korkuiset muurit voi perustaa maanvaraisesti, mutta sitä korkeammat muurit vaativat alleen anturan.

Muurin perustaminen ja salaojitus

Muuri perustetaan routimattomalle pohjalle. Muurin alle tulee tiivistetty murskesorakerros (0/16 kalliomurske). Asennuspohja tasataan kivituhkakerroksella, joka tiivistetään täryttämällä. Muurin pohja on hyvä tehdä reilusti muuria leveämmäksi. Muurin taustalle, murskekerroksen alaosaan laitetaan salaojaputki.

Taustan täyttö

Muurin taustalle asennetaan patolevy estämään kosteuden siirtyminen muurirakenteisiin. Yhtenäinen patolevy tasaa myös taustalta tulevaa maanpainetta. Muurin tausta täytetään karkealla kiviaineksella, kuten salaojasepelillä. Mullan ja kiviaineksen voi erottaa suodatinkankaalla. Jos muurin taustan kasvillisuuden lämpötaloutta halutaan parantaa, voi taustalle laittaa eristelevyn. Eristelevy estää kylmän johtumisen muurin taustalle ja suojaa kasvien juuria kylmältä.

Muurien mitoitus

Muureista rakennettu istutusallas kannattaa mitoittaa riittävän leveäksi. Huomioi, että muurin paksuus vie multatilasta osan ja kasveillekin pitää jättää riittävästi kasvualustaa. Mitoita muuri kokonaisten kivien mukaan. Aitakivi ja Vallikko-muurikivi koostuvat kivipareista. Muurin pituus on silloin jaollinen kiviparin etenemän mukaan.

Sileää, profiloitua tai lohkopintaa

Muurikivissä on erilaisia pintavaihtoehtoja. Paasikko on molemmin puolin sileäpintainen. Aitakivi ja Vallikko ovat molemmat toiselta puolelta sileitä ja toiselta lohkottuja. Antikko on etupuolelta profiloitu, kiven päädyt ja tausta ovat sileät. Muurikko on kaikilta sivuilta lohkottu.

Jos rakennat muurikivistä aidan, niin huomioi, että tällöin muurin molemmat puolet jäävät näkyviin. Valitse silloin tuote, jonka ulkonäkö miellyttää sinua molemmilta puolilta. 

Vinkki! Vaikka tekisitkin aidan puusta, niin matala muuri toimii myös puuaidan perustana. Aitatolpat on kätevä valaa muurin valureikiin. Lopputulos on kestävä ja siisti.

Rudus Planner auttaa Muurikko-muurin suunnittelussa

Tutustu Rudus Plannerin käyttön tarkemmin alla olevasta linkistä. 

Jaa somessa