Oikeat sorat ja kivet kantavat pihatien

Valitsemalla oikeat pohjamateriaalit, saadaan aikaan kestävä ja tasainen pihatie. Pihatien pohjustus tehdään kerroksittain.

1. Pohjan eristäminen

Suodatinkankaan tai muun vastaavan eristämisen tehtävänä on estää pihatien karkeaa maa-ainesta sekoittumasta hienojakoisempaan pohjamaahan. Tarvittaessa tehdään muu routaeristys eristelevyillä, mikäli maanvaihto ei ollut mahdollista.

Tutustu kuvan tuotteisiin

Suodatinkangasta voi käyttää erottamaan kiviaineskerrokset toisistaan

Tilaa verkkokaupasta

2. Karkea kivimurske

Ajoteillä kantavan kerroksen vahvuus on routimattomilla mailla yleensä 15–20 cm. Pelkästään jalan liikuttavilla alueilla vahvuudeksi riittää 10 cm. 0/32 tai 0/56 kalliomurskeet toimivat erinomaisesti kantavassa kerroksessa. Kantavan kerroksen maa-ainekset tasataan ja tiivistetään 20 cm:n kerroksiin täryttämällä.

Kiviaines valitaan pääsääntöisesti siten, että sen raekoko on noin kolmannes kerrospaksuudesta. Liian isorakeinen kiviaines on vaikea kotikonstein tiivistää eli turhan järeää ainesta on syytä välttää. Mikäli käytössä on raskasta kalustoa tiivistämiseen, saadaan isolla raekoolla vähemmällä kerrosmäärällä pohja, joka kestää varmasti isommatkin ajoneuvot. Pienempirakeisellakin kiviaineksella saadaan paksumpia kantavia rakenteita, kun kiviaines tiivistetään useammassa erässä.

Tutustu kuvan tuotteisiin

Karkeimpia kalliomurskeita kuten 0/32, 0/56 ja 0/90 mm käytetään teiden ja katujen sekä muiden väylien kantavissa ja jakavissa kerroksissa lisäämään maarakenteen kantavuutta.

Tilaa verkkokaupasta

3. Hienompi kivimurske

Tekemällä välikerros hienommasta murskeesta, kuten 0/16 kalliomurskeesta, saadaan aikaan helpommin tasoitettava pinta, johon menee vähemmän asennushiekkaa tai muuta viimeistelymateriaalia.

Tutustu kuvan tuotteisiin

Hienompia kalliomurskeita kuten 0/16 mm käyttämällä saadaan välikerros helpommin tasoitettavaksi pinnaksi.

Tilaa verkkokaupasta

4. Asennuspohja

Kivituhkalla tai asennushiekalla tehdään viimeinen tasoitus ennen esimerkiksi pihatien kiveämistä. Kivituhka 0/5 tai asennushiekka 0/8 toimivat viimeisenä kerroksena ennen pintamateriaalin asennusta.

Tutustu kuvan tuotteisiin

Kivituhkalla tai asennushiekalla tehdään viimeinen tasoitus ennen pintamateriaalin asennusta.

Tilaa verkkokaupasta

5. Pintamateriaali

Viimeisenä tulee pintamateriaali, mikäli tietä ei haluta jättää kivituhkapintaiseksi. Usein pihatie halutaan päällystää kivellä, mutta toisinaan myös asfaltoida tai jättää hiekkatieksi, jolloin päällimmäisenä kerroksena on kivituhka tai hieno murske kuten 0/11 tai 0/16 kalliomurske.

Tutustu kuvan tuotteisiin

Hienoimpia murskeita ja kivituhkaa pihateiden pintakerroksiin

Tilaa verkkokaupasta

Jaa somessa