Pienellä suunnittelulla toimivampi pihatie

Pihatien rakentaminen kannattaa aloittaa sillä, että miettii tien tarpeet tarpeeksi pitkälle. Millaisilla autoilla tullaan ajamaan? Entä viiden vuoden päästä? Millainen pohjamaa tien alla on? Entä sadevesi, mitä sille tapahtuu? Suunnittelemalla nämä ja muut olennaiset asiat, vältytään pihatien korjailulta myöhempinä vuosina.

Pohja ratkaisee tien perustamisen

Pihatietä suunniteltaessa pitää tietää, millaista maata alla on. Savinen ja liejuinen maa kaivetaan pois ja alle tarvitaan oikeat kankaat ja murskeet. Hiekkaisemmalla pohjamaalla perustaminen on helpompaa. Tukeva pohja, jossa maa-ainekset eivät pääse sekoittumaan keskenään on kestävän tien ydin. Mikäli sekoittumista tapahtuu, seurauksena voi olla tien painuminen tai reunojen pettäminen tulevina vuosina.

Pintamateriaalia asennettaessa ei enää pystytä korjaamaan pohjan teon virheitä. Kuoppainen tai pettävä pohja tulee näkymään pinnassa, viimeistään muutaman vuoden sisällä. Käytä sen vuoksi hetki tien suunnitteluun ja huolelliseen rakentamiseen.

Älä alimitoita tien kantavuutta

Tien kantavuus kannattaa suunnitella suurimman todennäköisen kaluston mukaan. Vaikka itse ajaisit vain henkilöautolla, pihatietä käyttävät usein myös roska- ja jakeluautot sekä ainakin rakennusvaiheessa materiaalia kuljettavat raskaat ajoneuvot. Pihatien kantavuus riittää näillekin hienosti, kunhan pohjat tehdään kunnolla ja maa-ainekset eivät pääse sekoittumaan.

Estä routimista myös tien alla

Suomen talvi pyrkii tekemään tuhojaan myös tien alla. Routiminen voi rikkoa pinnan, kun maa-aines pääsee elämään routivan maan päällä. Estääksesi huolellisesti asennetun kiveyksen tai muun pinnan rikkoutumisen, routaeristys kannattaa tehdä myös pihatien alle.

Yleisesti routiminen estetään vaihtamalla routiva maa-aines kuten savi, lieju, turve ja hiesu poistetaan ja korvataan hiekka- ja/tai sorapitoisemmalla maalla. Tarvittaessa routalevyillä voidaan estää pihatien pohjan routiminen.

Hulevedet ohjataan hallitusti

Hulevesi, eli sade- ja sulamisvesi ohjataan myös pihatien osalta pois. Vesien ohjaus kannattaa miettiä jo perustuksia tehdessä, sillä kallistukset poikittain tai tien suuntaisesti on helpompi toteuttaa pohjakerroksissa kuin pintaa asentaessa.

Vesien sivuun ohjaamisen sijaan pintakivenä voi käyttää myös vettä läpäisevää reikäkiveä, jolloin hulevesi pääsee imeytymään suoraan tien kohdasta. Katso rakentajan muistilista hulevesien hallinnan suunnitteluun.

Jaa somessa