Mitä rakentajan on hyvä tietää tontin maaperästä?

Tontti metsän kupeessa hiekkamaalla, upealla rantatontilla lehdon keskellä vai rinnetontti trendialueelta? Tontin valinnan yhteydessä erilainen maaperä ja valittu talotyyppi vaikuttavat myös tontin perustamisen valintoihin ja lopulta kustannuksiin. Unelmia ei kuitenkaan kannata sysätä syrjään maaperän erilaisuuksien pelossa – rakentamisen alkuvaiheissa maaperä huomioidaan kiviaineksen määrässä ja perustustavassa.

Erilaisilla tonteilla eri vaatimuksia

Peltotontti – yleinen ja yllättävä

Tasainen peltotontti saattaa yllättää. Peltotontille yleiset maalajit savimaa ja siltti vaativat perustuksilta paljon: upottava maa-aineis vaatii rinnalleen kantavaa kalliomursketta. Mikäli peltotontilta löytyy silttiä, painavan kivitalon rakentamiseen saatetaan vaatia maa-aineksen massanvaihto vajoamisen estämiseksi. Kevyemmän puutalon kohdalla voi tiedustella, onko massanvaihto välttämätöntä.

Rantatontti - vaihtelevaa ja routivaa maa-aineista

Järven läheisyys – suomalainen tonttiunelma, joka ulottaa rakennusprojektin vaikka rantaan asti! Rantatonttien tyyppi voi vaihdella maaperältään riippuen maastosta: pohjatutkimus ja maaperäntutkimukset varmistavat, minkälainen maaperä todella on. Rantatontti saattaa toisinaan sijaita kuitenkin esimerkiksi helposti routivilla alueilla tai haastavilla pehmeikköalueilla, joka vaatii perustamisen yhteydessä paalutuksen. Vaihtoehtona paalutukselle on maa-aineksen massanvaihto. Täyteaineena käytetään yleensä kevytsoraa, joka toimii samalla routaeristeenä.

Tasainen hiekkamaan tontti – helpoin ja suosittu

Aiempina vuosina pientalon rakennuspaikka valittiin paljolti maaperän mukaan ja hiekkamaa oli ylivoimaisesti suosituin, eteenkin jos taloon haluttiin rakentaa kellari. Tasainen hiekkamaan tontti on usein vaivattomin rakentaa, koska perustusten rakentaminen tasaiselle alustalle on helpompaa kuin haastaviin olosuhteisiin. Toisaalta hiekkamaan pehmeä laatu vaatii kantavaa mursketta.

Kallioinen rinnetontti – palkitseva mutta vaativa

Rinnetontti mahdollistaa tasoerojen tuoman hulppean vaikutelman talon sisätiloissa ja tilojen jakamisessa. Erillisen kellarikerroksen rakentaminen on myös mahdollista. Rinnetonttien maaperät ovat usein myös kallioisia, joka saattaa aiheuttaa louhinnan tarpeen perustusvaiheessa.

Miksi tontin maaperän arviointi jo ostovaiheessa on tärkeää?

Rakennuspohjan laatu kannattaa selvittää mahdollisuuksien mukaan aikaisessa vaiheessa, jopa ennen tontin ostamista ja varmistaa maaperätutkimuksen avulla. Tontin hankinnan kustannuksien lisäksi maaperän perustuskustannukset vaihtelevat tonteittain. Oli kyseessä mikä tahansa tontti, omakotitalon rakentamisessa tarvittavan kiviaineksen määrä ja laatu määräytyvät tontin maaperän mukaan. Unelmiesi tontin maaperän koostumus voi olla vaihteleva ja pintamaan alla voi olla eri tavoin käyttäytyviä maalajikerrostumia, jotka kannattaa jo ostovaiheessa tarkistaa maaperätutkimuksella, jonka lopputulemana on ehdotus tontin perustustavasta. Ruduksen verkkokaupassa on myytävänä murskeita esim. kalliomurske 0-56 mm, jota käytetään lisäämään maarakenteen kantavuutta.

Jaa somessa