Tontti ostettu – mitä nyt?

4 tärkeää ensivaihetta tontilla: maaperätutkimus, rakennuslupa, tien rakentaminen ja raivaaminen

Kun tontti on valittu, unelmien rakennus alkaa ruohonjuuritasolta – tontin valmistelusta. Mitä asioita pitää ottaa huomioon työmaan alkuvaiheessa maaperän tutkimuksista ja luvista tontin raivaukseen asti? Hyvällä suunnittelulla säästää – esimerkiksi kiviaineksia kannattaa mieluiten tilata työmaalle liian paljon kuin liian vähän. Lisätilaukset tulevat aina kalliimmaksi kuin kertatoimitukset.  Tilausten lisäksi tontille täytyy etukäteen suunnitella kulkuyhteydet ja työmaan aikaiset varastoalueet. Rakennuspaikan suunnittelussa ei kannata oikaista, jotta vältät yllätyskulut.

Kotipolku   tontti ostettu

Lue neljä tärkeää ensivaihetta tontin valmistelusta

1. Tontin maaperän tutkimukset ja perustusten suunnittelu

Maaperän koostumus on vaihteleva ja pintamaan alla voi olla hyvinkin eri tavoin käyttäytyviä maalajikerrostumia. Varmista aina maaperätutkimuksella tontin maalaji. Maaperätutkimuksen lopputuloksena saat tiedot perustuksiin tarvittavista materiaaleista. Huom! Jotta rakennuslupa heltiää, maaperätutkimus pitää olla tehtynä. Jos maaperä on huonosti kantavaa, vaihdetaan se hyvin tiivistyvään ja kantavaan sora- tai kalliomurskeeseen.

2. Rakennuslupa ja työmaan suunnittelu

Rakennustyön saa aloittaa vasta sitten, kun sitä koskeva lupapäätös on saanut lainvoiman tai lupa aloittamiseen on saatu vakuusmenettelyllä.  Lupapäätöstä odotellessa ajan voi käyttää tonttityömaan suunnitteluun.  Tontille täytyy etukäteen suunnitella muun muassa työmaakopit sekä kaikkien muiden tavaroiden ja tarvikkeiden sijoituspaikat. Rakennustöiden ollessa varhaisessa vaiheessa tilataan myös vesi- ja viemäriliittymät sekä työmaan aikainen sähkö.

3. Tien rakentaminen talon rakennustyömaalle

Jotta kaivinkone ja raskaat ajoneuvot pääsevät perille työmaalle, on sinne myös rakennettava tie. Tien rakennukseen sopii esimerkiksi kalliomurske 0-56 mm, jota käytetään tien ja rakennuspohjien jakavissa sekä kantavissa kerroksissa lisäämään maarakenteen kantavuutta.

4. Tontin raivaus

Maanrakennustyöt alkavat yleensä puuston ja isojen kantojen raivauksella: Kun rakennuslupa on kourassa, pyydä heti kunnalta lupa kaataa tontilla olevia puita, jotka sijoittuvat tulevan rakennuksen tielle. Tontin omistajat voivat olla mukana oksien ja risujen kasaamisessa! Kaatotöiden jälkeen tontilta viedään tarvittaessa ylimääräinen pintamaa (kuten turve tai savi) niille tarkoitettuihin maanvastaanottopaikkoihin.

Tontin raivaajan muistilista – suunnittelulla säästää

Varaa raivaukselle aikaa: Isompien kuin pienempienkin tonttien raivaukseen kuluu yllättävän paljon aikaa. Alla on suunnittelun tueksi muistilista asioista, jotka kannattaa ottaa huomioon ennen kuin kaivinkone saapuu omalle tontille möyrimään:

  • Hoida puiden kaadot (muista hakea lupa!)
  • Puiden ja risujen poistot (voi hoitaa myös itse)
  • Kantojen poisto
  • Tilaa mahdolliset räjäytystyöt
  • Kaivuutyöt
  • Ylijäämämaan siirrot ja poiskuljetukset
  • Soratoimitusten tilaaminen ja aikataulutus

Jaa somessa