Hulevesien hallintaan pitää suhtautua vakavasti

Rakennetun ympäristön määrän lisääntyminen ja kaupunkirakenteiden tiivistyminen haittaavat luonnollista vedenkiertoa. Hulevesien järkevä ja tehokas hallinta tuleekin ottaa huomioon jo kaavoituksessa. Hallitsemattomat hulevedet aiheuttavat sekä taloudellista vahinkoa että inhimillistä kärsimystä eli asiaan tulee suhtautua vakavasti.
Kaupunkirakenteessa hulevesien hallintaan on paneuduttava entistä huolellisimmin, jotta niiden aiheuttamat vahingot voidaan ennalta ehkäistä. Hyviä ratkaisuja on jo olemassa. Nyt tarvitaan valmistajien ja suunnittelijoiden yhteistyötä. Samoin kunnilta kaivataan käyttökokemuksia eri ratkaisuista.

Ilmastonmuutoksen myötä oletetaan sateiden lisääntyvän 20-40 prosenttia. Se ei tarkoita välttämättä sateiden lukumäärän kasvua, vaan yksittäisten sateiden vesimäärä kasvaa. Sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen tarkoittaa Suomessa rankkasateita erityisesti syksyisin ja talvisin. Olemassa olevat putket ja kaivot eivät välttämättä riitä kasvaville virtaamille. Vanhoja järjestelmiä ei voida korjata, joten tarvitaan uusia ratkaisuja.

Ainakin osa hulevesistä on jatkossa syytä käsitellä paikallisesti. Kosteikot ja imeyttäminen paikalla eivät ratkaise ääri-ilmiöiden aiheuttamia ongelmia. Niiden rinnalle tarvitaan myös järeämpiä ratkaisuja. Hulevesi-ratkaisuissa pitää kuitenkin aina kiinnittää huomiota järjestelmien huolettavuuteen, rakenteen kantokykyyn sekä käyttöikään.

Mika Tulimaa

Laatu- ja kehitysjohtaja
Rudus Oy