LUMO-juhlaseminaari: yritysten rooli merkittävä luontokadon torjunnassa

8.9.2022 juhlittiin Rudus LUMO -ohjelman taivalta ja luonnon monimuotoisuutta, jonka eteen Ruduksessa on tehty työtä jo yli kymmenen vuotta.

LUMO-juhlaseminaarissa tärkeiden teemojen kattaus oli vaikuttava. Kenties yksi monista tärkeistä kysymyksistä on, miten voidaan onnistuneesti huomioida samoilla toimenpiteillä sekä luontoarvot että ilmastovaikutukset. 

Rudus lumo  seminaari jyrki katainen

Kuva: Sitran yliasiamies Jyrki Katainen kiteytti tulevien vuosien suuren haasteen.


Juhlaseminaarin pääpuhuja Sitran yliasiamies Jyrki Katainen painotti, että yritysten ja markkinoiden on otettava entistä vahvempi rooli luontokadon torjunnassa. Työtä ei voi jättää vain edelläkävijäyritysten harteille.
–Rudus on malliesimerkki toiminnasta, jossa yhdistetään liiketoiminta ja paikallisen luonnon monimuotoisuus, Jyrki Katainen sanoi.

Toimitusjohtaja Mikko Vasaman mielestä luonnon monimuotoisuuden tukeminen tarkoittaa käytännön tekoja ja sitoutunutta henkilöstöä. Se on monella tapaa kannattavaa myös liiketoiminnalle.

Laatu- ja ympäristöpäällikkö Terhi Rauhamäki avasi LUMO-ohjelman seuraavia askeleita, missä ohjelma on laajenemassa suorasta toiminnasta koko arvoketjuun. 

Rudus lumo  seminaari paneeli

Kuva: Seminaarin paneelissa vasemmalta lukien Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen Helsingin yliopistosta, pääsihteeri Liisa Rohweder WWF Suomesta, biodiversiteettikeskuksen johtaja Petri Ahlroth Suomen ympäristökeskuksesta sekä maajohtaja Mikael Fjäder CRH Finlandista.


Seminaarin arvovaltainen paneeli peräänkuulutti toimia, joilla torjutaan sekä luontokatoa että ilmastonmuutosta. 
–Vihreässä siirtymässä yrityksille on luotu kannustimet laittamalla hiilelle hinta. Vastaavaa markkinaehtoista järjestelmää tarvitaan myös luonnon monimuotoisuudessa, Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja, professori Markku Ollikainen Helsingin yliopistosta totesi. 


Lue lisää LUMO-juhlaseminaarista:


LUMO-ohjelman juhlavuoden uutisia: