Luonnonhoidon kokeiluja Oulunsalossa

Oulunsalon kivenottoalueen maisemointia on suunniteltu yhteistyössä Villi vyöhyke ry:n kanssa. Rudus LUMO -ohjelmaan perustuva maisemointisuunnitelma mahdollistaa myös erilaisia luonnonhoidon kokeiluja.

Oulunsalon kivenottoalueen maisemointi on aloitettu vuonna 2020. Maisemoinnin toteutus eroaa ”tyypillisestä” jälkihoidosta. Kohteeseen ei istuteta puustoa, vaan kylvetään ja istutetaan alueelle ominaisia kasvilajeja, jotka viihtyvät yleisesti niin Pohjois-Suomessa kuin kohteen lähialueilla. Myöskään pintamaiden levitystä ei kohteessa tehdä. Alueesta muodostuu avoin paahdealue, jolla taataan juuri paahdealueille ominaisten kasvien ja muiden eliölajien menestyminen.

Rudus oulunsalo kylvöt 1

Tavoitteena siementuotannon käynnistäminen

Maisemointi aloitettiin syksyllä 2020 istutuksilla ja kylvöillä. Alueelle taimina lisättyjä lajeja ovat mm. jäkki, kissankäpälä, kangasajuruoho, kissankäpälä, pulskaneilikka ja tataarikohokki. Tataarikohokkeja Villi vyöhyke ry on kasvattanut itse ja istuttanut alueelle vuosina 2021 ja 2022. Yhdistyksen kasvattamien tataarikohokin taimien siementen alkuperä on Oulun rata-alueilla. Siemeninä alueelle on kylvetty mm. hietalituruohoa, tataarikohokkia, perämerenketomarunaa (risteymä), pulskaneilikkaa, puna-ailakkia ja siropajua. Vuonna 2022 kylvöjä kokeiltiin tehdä myös istutusrenkaisiin, joihin kylvettiin kasvuunlähdön vertailun takia myös mm. päivänkakkaraa (päivänkakkara kasvaa hyvin melkein missä tahansa). Siemenet ovat Villi vyöhyke -yhdistyksen jäsenten keräämiä. Kaikki siemenet ovat paikallisia ja niiden alkuperä on jäljitettävissä. Kasvilajit istutettiin ja kylvettiin strategisesti sellaisille paikoille, missä niillä on mahdollisimman hyvät edellytykset lisääntyä ja muodostaa uusia kasvustoja; aikanaan kasvit houkuttelevat paikalle myös niitä hyödyntäviä hyönteislajeja.

Maisemoinnissa käytettiin vain paikallista alkuperää olevaa kasvilajistoa. Koska paikallisen kasvilajiston siemeniä ja taimia on niukasti saatavilla, Oulunsalossa tavoitteena on siementuotannon käynnistäminen. Tällöin Oulunsalon alueelta saadaan kerättyä siemeniä tuleviin maisemointihankkeisiin muualle.

Rudus oulunsalo kylvöt taimet

Luonnonhoidon kokeiluista arvokasta tietoa

Yhteistyökumppanina Oulunsalossa on Villi vyöhyke ry. Kylvöjen ja istutusten lisäksi yhdistys toivoo pääsevänsä toteuttamaan alueella uusia kokeiluja.

– Oma ajatukseni luonnonhoidon kokeiluista on, että ne mahdollistavat myös ex tempore kokeiluja yllättävien tilanteiden osoittamalla tavalla, esimerkiksi jos jostain löytyy siirrettäviä kasveja, siemenpankkia tai muita aineksia, Villi vyöhyke ry:n toiminnanjohtaja Jere Nieminen kertoo.

– Yhdistyksessä olemme usein törmänneet tilanteeseen, että vaikka valmiuksia tehdä jotain uutta löytyy, niin sopivat alustat kokeiluille puuttuvat. Siksi vapaita alueita voisi olla ennakolta valmiina, vaikka sisältöä ei vielä yksityiskohtaisesti tunnettaisikaan, Nieminen toteaa.

Yksi kohteen luonnohoidon kokeiluista, lahopuuteos, toteutuu vuonna 2021.


Lue lisää Rudus Prosta:


Kuvat: Villi Vyöhyke ry