Ruduksen Oulunsalon kivenottoalue paikkana myös luonnonhoidon kokeiluille

Ruduksen Oulunsalon kivenottoalue on jälkihoitovaiheessa eli kivenottotoiminta siellä on päättynyt ja seuraavaksi toteutetaan kohteen maisemointi. Yhteistyössä Villi vyöhyke ry:n kanssa toteutettiin alueelle Rudus LUMO -ohjelmaan perustuva maisemointisuunnitelma. Lisäksi alueella toteutetaan erilaisia luonnonhoidon kokeiluja.

Oulunsalon kivenottoalueen maisemointisuunnitelmassa haluttiin toisaalta hyödyntää alueen aito monimuotoisuuden potentiaali ja uudet mahdollisuudet sekä toisaalta toteuttaa alueelle ominaista luontoympäristöä, millä on monimuotoisuuden kannalta parhaat menestymisen mahdollisuudet.

Rudus oulunsalo kylvöt taimien istutus 2

Kuva: Taimien istutuksia ja siementen kylvöt tehtiin Oulunsalon kivenottoalueelle syyskuun puolella talkoohengessä ja mukavasta syyssäästä nauttien. Menossa mukana Oulunsalon kohteessa yhteistyökumppanina toimivan Villi vyöhyke ry:n väkeä.


Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ”ei puhumalla parane”, vaan vaatii asennetta ja käytännön tekoja. Ruduksen LUMO-ohjelma on merkittävä osa yhtiön ympäristövastuullisuutta, jossa luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on otettu osaksi toimintaa. Tavoitteena on, että luonto on toimipisteissä monimuotoisuuden kannalta arvokkaampi toiminnan päättyessä kuin sen alkaessa.

– Luonnonhoidon kokeilut mahdollistavat myös ex tempore kokeiluja yllättävien tilanteiden osoittamalla tavalla. Oulunsalon kohteessa sopivat alustat kokeiluille ovat olemassa nyt valmiina.

Ei tyypillisin maisemointitapa

Oulunsalon kivenottoalueelle ehdotettu maisemoinnin toteutus eroaa ”tyypillisestä” jälkihoidosta. Kohteeseen ei istuteta puustoa, vaan kylvetään ja istutetaan alueelle ominaisia kasvilajeja, jotka viihtyvät yleisesti niin Pohjois-Suomessa kuin kohteen lähialueilla. Myöskään pintamaiden levitystä ei kohteessa tehdä. Alueesta muodostuu avoin paahdealue, jolla taataan juuri paahdealueille ominaisten kasvien ja muiden eliölajien menestyminen.

– Uudenlaisten maisemointitapojen kehittäminen ja toteuttaminen on todella tärkeää luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Tämä edellyttää aktiivista vuoropuhelua lupaviranomaisten kanssa sekä ammattitaitoisia yhteistyökumppaneita, jotta aikaansaataisiin luonnon monimuotoisuuden kannalta toimivia lopputuloksia, Ruduksen ympäristöpäällikkö Terhi Rauhamäki kertoo.

Yhtenä kohteen luonnohoidon kokeiluista, lahopuuteos, toteutuu ensi keväänä.

Luonnonhoidon kokeiluista arvokasta tietoa

Tulevien vuosien aikana Oulunsalon kivenottoalueella toteutetaan erilaisia luonnonhoidon kokeiluja.
– Oma ajatukseni luonnonhoidon kokeiluista on, että ne mahdollistavat myös ex tempore kokeiluja yllättävien tilanteiden osoittamalla tavalla, esimerkiksi jos jostain löytyy siirrettäviä kasveja, siemenpankkia tai muita aineksia, Oulunsalon kohteessa yhteistyökumppanina toimivan Villi vyöhyke ry:n toiminnanjohtaja Jere Nieminen kertoo.

Rudus oulunsalo kylvöt taimien istutus 1

– Yhdistyksessä olemme usein törmänneet tilanteeseen, että vaikka valmiuksia tehdä jotain uutta löytyy, niin sopivat alustat kokeiluille puuttuvat. Siksi vapaita alueita voisi olla ennakolta valmiina, vaikka sisältöä ei vielä yksityiskohtaisesti tunnettaisikaan, Nieminen toteaa.

Yleisiä kasvilajeja ja uhanalaisiakin

Oulunsalon kivenottoalueen maisemointisuunnitelman odottaessa vielä lopullista hyväksyntää, niin syksyn kylvöille ja istutuksille Oulun seudun ympäristötoimi näytti jo vihreää valoa.

Kasvilajit istutettiin ja kylvettiin strategisesti sellaisille paikoille, missä niillä on mahdollisimman hyvät edellytykset lisääntyä ja muodostaa uusia kasvustoja; aikanaan kasvit houkuttelevat paikalle myös niitä hyödyntäviä hyönteislajeja.
Maisemoinnissa käytettiin vain paikallista alkuperää olevaa kasvilajistoa. Koska paikallisen kasvilajiston siemeniä ja taimia on niukasti saatavilla, Oulunsalossa tavoitteena on siementuotannon käynnistäminen. Tällöin Oulunsalon alueelta saadaan kerättyä siemeniä tuleviin maisemointihankkeisiin muualle.

Rudus oulunsalo kylvöt taimet

Kohteelle perustettiin myös pieni kokeilualue, jonne kylvettiin merinätkelmän siemeniä; sitä kasvaa aivan Oulunsalon ottoalueen lähistöllä.
– Merinätkelmä on merenrantojen kasvi eikä se juurikaan kasva mantereen puolella, mutta koska se on erittäin kaunis ja näyttävä, perustimme kokeilualueen, jotta sen kasvatuksesta saadaan kokemuksia, Nieminen kertoo.

Alueelle lisätyt lajit:

  • Runsaasti: hietapitkäpalko, puna-ailakki, siropaju (yleisiä lajeja, esiintyy kuitenkin harvakseltaan)
  • Kohtalaisesti: kangasajuruoho, kissankäpälä, pulskaneilikka, jäkki (melko harvinaisia tai silmälläpidettäviä lajeja)
  • Vähän: tataarikohokki, perämerenketomaruna (harvinaisia tai uhanalaisia lajeja)

Maisemoinnissa käytettiin vain paikallista alkuperää olevaa kasvilajistoa.

Jatkoa seuraa

Oulunsalon kivenottoalueella odottaa kuorma lahopuiksi sopivia puunrunkoja. Puut kaadettiin Limingan taideoppilaitoksen alueelta ja ne käytetään ympäristötaideteokseen, joka toimii samalla yhtenä kohteen luonnonhoidon kokeiluista. Ensimmäinen lahopuuteos toteutetaan ensi keväänä.

Rudus oulunsalo kylvöt 1

Kuva: – Kiitos tästä tosi mukavasta projektista! Työ jatkuu ensi kesänä seurannalla sekä seuraavilla kylvöillä ja istutuksilla syksyllä 2021, Villi vyöhykkeestä kerrotaan.


Oulunsalon ottoalueen eri paikkoihin istutetut taimet ja kylvetyt siemenet on merkitty kasvilajeittain suunnitelman kartalle, josta tiedot siirretään myöhemmin paikkatietojärjestelmään; yksityiskohtaisemmista muistiinpanoista on hyötyä seurannassa.
– Syvennämme näkemystä ensi vuonna ja käytetty kasvillisuus saattaa muuttua seurannan mukaan hieman, ja esimerkiksi yksittäisten harvinaisten lajien kasvatuskokeiluja saattaa tulla lisää, Nieminen toteaa.


Lisätietoja:

  • Rudus Oy, Ilkka Ojalehto, puh. 050 320 7752, ilkka.ojalehto(at)rudus.fi
  • Villi vyöhyke ry, Jere Nieminen, puh. 040 522 4476, jere.nieminen(at)villivyohyke.fi 

Lue lisää:


Kuvat: Villi vyöhyke ry

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit